Informacja dla właścicieli domków letniskowych

Szanowni Państwo

Prosimy o przestrzeganie zasad właściwej segregacji odpadów. Do odbioru należy wystawiać wyłącznie te odpady, które są przewidziane do odbioru w danym dniu zgodnie z harmonogramem, w pojemnikach lub workach, w kolorach zgodnych z regulaminem utrzymania czystości i porządku.

Do selektywnego zbierania odpadów należy stosować worki w następujących kolorach:

WOREK ZÓŁTY- tworzywa sztuczne, metale, tekstylia oraz opakowania wielomateriałowe (nie wrzucać: opakowań z zawartością żywności, opakowań i butelek po olejach i smarach, pojemników i puszek po farbach i lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin i owadobójczych, styropianu!),

WOREK ZIELONY - szkło białe i kolorowe – bez zawartości (nie wrzucać: ceramiki, porcelany, naczyń typu arcoroc, talerzy, doniczek, żarówek, szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego, luster!),

WOREK NIEBIESKI – papier, tektura falista, torebki papierowe, pudełka, czasopisma, gazety, książki i zeszyty (nie wrzucać: lakierowanych katalogów, tłustych i zabrudzonych opakowań po maśle i margarynie, opakowań z zawartością cementu, wapna itp.!),

WOREK BRĄZOWY- odpady zielone, tj. trawa, liście, pocięte i powiązane drobne gałęzie i odpady ulegające biodegradacji (nie wrzucać: opakowań, kości i resztek jedzenia, pampersów, popiołu, żużlu!),

WOREK SZARY - odpady zmieszane (komunalne) lub resztkowe pozostałe po segregacji odpadów.

Pojemniki i worki na odpady zmieszane właściciele nieruchomości muszą zapewnić we własnym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że nie będą odbierane odpady zebrane selektywnie, wystawione luzem,
w kartonach, wiadrach itp.

Obsługa ma prawo odmówić odbioru odpadów w przypadku niewłaściwej segregacji lub wymieszania różnych rodzajów odpadów. Worki po ich zapełnieniu co najmniej do ¾ objętości należy zawiązać! Obsługa nie odbiera odpadów z zamkniętych posesji. Pracownicy firmy odbierającej odpady nie mają prawa, ani obowiązku wchodzić na teren nieruchomości.

Pojemniki lub worki z surowcami wysegregowanymi należy wystawić w dniu ich odbioru przed posesję (przy granicy swojej nieruchomości i pasa drogowego) do godz. 700. Czas odbioru odpadów w dniu odbioru może być różny dla poszczególnych ulic i uzależniony jest od ilości wystawionych odpadów.

Właścicielom, którzy nie wystawią odpadów w wyznaczonym dniu przed posesję, przed przyjazdem śmieciarki - odpady nie zostaną odebrane (samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenia). Nie stanowi podstawy do reklamacji nieodebranie odpadów, które zostały wystawione w dniu odbioru po przejeździe samochodu zbierającego odpady. Pojazdy odbierające odpady są wyposażone w monitoring GPS, pozwalający na dokumentowanie trasy przejazdu
w czasie odbioru odpadów oraz prześledzenie faktu, czy pojemniki/worki były wystawione przed przyjazdem śmieciarki. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o dane z tego systemu.

Jednocześnie przypominamy, że:

Odpady Wielkogabarytowe, czyli elementy wyposażenia mieszkań, tj. stare meble, wykładziny, materace, kołdry, umywalki, sedesy, stare okna, opony i inne wszelkie duże przestrzenne odpady, w tym poremontowe, należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skępem, przy ul. Sportowej, w ramach wniesionej do Miasta i Gminy opłaty za odbiór odpadów.

Skępe, 20.07.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe