odpady
rekultywacja
naukowe3
portal turystyczny

Wydarzenia

Sierpień 2017
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ocena wody

Baza noclegowa

Informacja

dotycząca organizacji miejsc handlowych

przy odpuście NMP w Skępem

w dniach 7 i 8 września 2017 r.

Informujemy, iż odpust ku czci narodzenia N.M.P. przy tutejszym Sanktuarium będzie miał miejsce jak od wielu lat w formie zewnętrznej w dniach 7 i 8 września 2017 r. (czwartek i piątek).

Pragniemy poinformować zatem, że Miasto i Gmina Skępe nie posiada umocowania prawnego do przyznawania miejsc handlowych przy ul. Klasztornej.

Wszystkich, którzy przybędą z różnymi kramami i stoiskami na okres skępskiego odpustu informujemy, że zajmowanie miejsc odbywać się może w sposób przyjęty w ubiegłych latach, tzn. handlujący zajmować będą te same miejsca i powierzchnię handlową w konkretnej lokalizacji ulicy, co w ubiegłych latach. Prosimy przy tym o zachowanie porządku i dyscypliny, a zapewni to bezpieczeństwo i porządek sytuacyjny dla samych handlujących i pielgrzymów.

Jednocześnie, osoby prowadzące handel w tych dniach na ul. Klasztornej zobowiązane są do przestrzegania:

  1. przepisów higieniczno - sanitarnych,
  2. przepisów bezpieczeństwa pracy,
  3. przepisów przeciwpożarowych,
  4. przepisów ruchu drogowego,
  5. przepisów prawa budowlanego,
  6. przepisów porządkowych

oraz innych przepisów odnoszących się do tych miejsc i do zakresu prowadzonej działalności handlowej.

Osoby prowadzące handel są dodatkowo zobowiązane do uiszczenia opłaty targowej za każdy dzień prowadzenia handlu, a także do uprzątnięcia miejsca prowadzenia handlu po zakończeniu sprzedaży.

Jednocześnie informujemy, że dbając o prządek przestrzeni publicznej na ul. Klasztornej zabrania się wcześniejszego wprowadzania oznakowania miejsc handlu (chodników, jezdni, ogrodzeń, pasa zieleni) wszelkimi trwałymi oznaczeniami w postaci umieszczania słupków (palików), wieszania taśm i sznurów, a także nanoszenia na nawierzchniach oznaczeń malowanych farbami.

Wszelkie tego typu działania na bieżąco będą usuwane i napiętnowane, a ich „twórcy” pociągani do odpowiedzialności karnej.

Dalsze ewentualne nowe informacje dotyczące formy, czy organizacji utrzymania porządku publicznego tych miejsc przed i w czasie odpustu, będą na bieżąco umieszczane na tej stronie internetowej.

Skępe, 27 lipca 2017 r.