odpady
logo strona małe
rekultywacja

Wydarzenia

Czerwiec 2018
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Baza noclegowa

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I RODZICÓW pt. Europejskie i dobrzyńskie miasto Skępe 1445-1867, 1997-2017"


126ORGANIZATOR KONKURSU:
MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKĘPEM - Organizacja konkursu odbywa się w ramach obchodów 25 Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 pn. Krajobraz Dziedzictwa, Dziedzictwo Krajobrazu


ADRESACI KONKURSU:

 • W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ RODZICE I DZIECI Z PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ZERÓWEK, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I SZKÓŁ ŚREDNICH Z TERENU GMINY SKĘPE

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie zainteresowania regionem, jego historią, zabytkami i tradycjami, współczesnością i przyszłością Skępego itp ;
 • Budowanie więzi emocjonalnej z rodzicami i regionem - małą ojczyzną;
 • Uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci:

- przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej wypowiedzi,
- rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU:

 • Przedmiotem konkursu jest wspólne wykonanie pracy plastycznej przez rodzica/rodziców i dziecko (praca musi nawiązywać do tematyki konkursu tj. do Skępego i Ziemi Dobrzyńskiej i ich europejskości)
 • Format pracy plastycznej dowolny.
 • Technika wykonania dowolna.
 • Każda zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autorów (dziecka i rodzica/rodziców), wiek dziecka, dane teleadresowe ( adres i nr telefonu). METRYCZKA POWINNA BYĆ DOCZEPIONA DO KARTKI SPINACZEM.
 • Na konkurs można zgłosić maksymalnie 3 prace wykonane przez jedną drużynę dziecko-rodzice lub dziecko.

 • Prace należy dostarczyć do:

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

ul. Kościelna 2, 87- 630 Skępe

 • Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w odpowiednich kategoriach
 • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 • Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone (I, II, i III miejsce)
 • Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę: pomysłowość, oryginalność i kreatywność w doborze materiałów.
 • Prace należy nadsyłać do 13 września 2017 r. do godz. 15.30
 • Prace przechodzą na własność organizatora i będą eksponowane na wystawie
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych na stronie internetowej Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe oraz innych materiałach promocyjnych Biblioteki w Skępem oraz przetwarzanie zgodne z zasadami organizacyjnymi wynikającymi z działalności (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych) oraz wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć związanych z konkursem w materiałach promocyjnych biblioteki i jej partnerów.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym prze organizatora

Serdeczne zapraszam do udziału w konkursie

                                                                                       Jerzy Kowalski

                                                                            Dyrektor Miejsko-Gminnej
                                                                          Biblioteki Publicznej w Skępem

bip2
krd2
SMS2
epuap
eea