odpady
logo strona małe
rekultywacja

Baza noclegowa

Skępe, dnia 06.10.2017 r.

Komunikat

w sprawie zakazu odprowadzania wód opadowych, gruntowych i drenażowych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej

Miasto i Gmina Skępe uprzejmie przypomina, że w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. 2017, poz.328 ) zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wskazując na obowiązujące przepisy prawne zobowiązujemy właścicieli nieruchomości posiadających nieprawidłowe podłączenia kanalizacyjne, aby w terminie do 31 grudnia 2017 roku dokonali odcięcia i likwidacji niezgodnych z prawem podłączeń i odprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych, gruntowych i drenażowych.

Po 1 stycznia 2018 roku konserwatorzy wodno – kanalizacyjni wraz z firmą specjalizującą się w wykrywaniu nielegalnych podłączeń dokonają sprawdzenia istniejącego stanu faktycznego podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, w przypadku stwierdzenia nielegalnego odprowadzania wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej właściciel nieruchomości podlega karze zgodnie z art.28 ust. 4, 4a ww. ustawy.

Miasto i Gmina Skępe dokonuje kontroli w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej celem wyeliminowania między innymi prawem zakazanego odprowadzania wód opadowych ( rynny dachowe, kratki ściekowe, rury drenażowe) do kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz

Miasta i Gminy Skępe

bip2
krd2
SMS2
epuap
eea
baner fundusz
logo zuchowo