Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
odpady

Baza noclegowa

Klub Seniora „Koziołek” w Skępem pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe ogłasza

K O N K U R S

na wspomnienia pt. „DLACZEGO SKĘPE”, w którym nagrodą będzie publikacja prac w formie książkowej. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy, którzy osiedlili się tutaj. We wspomnieniach opowiadać będą o motywach swoich decyzji a także o przeżyciach związanych ze zmianą miejsca zamieszkania oraz spojrzenia na nowe środowisko i czy nie żałują tych decyzji.

Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 30.09.2018 w Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rozrywkowym w Skępem u p. Magdaleny Czachorowskiej.

Zarząd Klubu Seniora „Koziołek”

w Skępem