odpady
logo strona małe
rekultywacja

Baza noclegowa

366Regulamin

III Jarmarku Wielkanocnego

24 marca 2018 r.

 

§ 1

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Uczestników Jarmarku Wielkanocnego, zwanego dalej „Jarmarkiem”, organizowanego w Skępem w dniu 24 marca 2018 roku w Remizie OSP

w Skępem przez Miasto i Gminę Skępe („Organizator”).

§ 2

Czas trwania i miejsce imprezy

Jarmark jest organizowany w 24 marca 2018 r. w Remizie OSP w Skępem ul. Dobrzyńska 2

Jarmark będzie otwarty dla publiczności w godzinach:

24.03.2018r. – godz. 10:00 – 13:00

Ewentualne wcześniejsze rozpoczęcie działalności handlowej lub późniejsze jej zakończenie wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem.

§3

Zgłoszenia

1. Każdy Wystawca zainteresowany udziałem w Jarmarku powinien przesłać do Organizatora wypełnioną Kartę Zgłoszenia. Karta Zgłoszenia oraz Regulamin Jarmarku dostępne są na stronie internetowej www.skepe.pl. W celu uzyskania Karty Zgłoszenia Wystawca może zwrócić się do Organizatora na adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Po wypełnieniu i podpisaniu Karty Zgłoszenia winna ona być przesłana najpóźniej do dnia 20.03.2018 roku na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej w formie skanu lub pocztą standardową na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe (CKOR w Skępem) ul. Kościelna 2 87-630 Skępe lub też faksem na nr: 54 287 72 04. Przesłanie Karty Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Jarmarku.

2. Przesłana do Organizatora Karta Zgłoszenia nie uprawnia do udziału w Jarmarku. O przyjęciu Wystawcy do udziału w Jarmarku decyduje Organizator, biorąc pod uwagę oferowane do sprzedaży produkty zgodne z charakterem i celem Jarmarku. Przyjęcie do udziału w Jarmarku zostaje potwierdzone przez Organizatora.

3. Stoiska będą udostępnianie nieodpłatnie twórcom ludowym oraz rękodzielnikom i przedsiębiorcom. Organizator zapewnia stół o wymiarach 1,20x1,60m. Organizator dysponuje

ograniczoną ilością przyłączy prądowych; w razie zaistnienia absolutnej konieczności skorzystania ze źródła prądu, Wystawca zobowiązany jest do posiadania własnych przedłużaczy.

4. W trakcie Jarmarku preferowana będzie sprzedaż produktów o charakterze okazjonalnym oraz świątecznym, takich jak:

-          artykuły świąteczne,

-          ceramika artystyczna i użytkowa,

-          zabawki ręcznie robione, rzeźbione,

-          koronki,

-          palmy, stroiki, świece, koszyki, baranki,

-          pamiątki, ozdoby, rękodzieło,

-          artystyczna galanteria skórzana, biżuteria artystyczna,

-          artykuły spożywcze (w tym wypieki tradycyjne i wyroby regionalne,itp.),

-          gastronomia.

§ 4

Udostępnienie stoiska handlowego

1. Stoisko handlowe będzie udostępnione Wystawcy w dniu 24.03.2018 od godz. 9.00.

2. Rodzaj oferowanych na stoisku handlowym produktów musi być zgodny ze wskazanym w Karcie Zgłoszenia.

3. Wybór lokalizacji stoiska handlowego przydzielanego Wystawcy leży po stronie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska handlowego przyznanego Wystawcy.

§ 5

Wystawca zobowiązany jest do:

-          prowadzenia działalności handlowej w okresie i godzinach wskazanych w § 2,

-          utrzymania porządku na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu,

-          przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku,

§ 6

Wystawcy zabrania się:

-          prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej porządek i spokój publiczny, dobre obyczaje, i uczucia religijne,

-          udostępniania stoiska handlowego lub przydzielonego miejsca osobom trzecim bez zgody Organizatora,

-          używania otwartego ognia,

-          sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Wystawca nie posiada zezwoleń,

-          sprzedaży narkotyków oraz środków psychotropowych oraz produktów pirotechnicznych,

-          zamykania stoisk handlowych w obowiązujących godzinach otwarcia jarmarku.

§ 7

Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, koncesje, licencje, podatki leżą wyłącznie po stronie Wystawcy. Jednocześnie każdy Wystawca winien ubezpieczyć swoją działalność w tym posiadane mienie we własnym zakresie i na swój koszt. Wszelkimi ewentualnymi karami nałożonymi na Organizatora, a wynikającymi z nieprzestrzeganiem przepisów administracyjnych przez Uczestnika zostanie obciążony Wystawca.

§ 8

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

-          produkty przechowywane na stoisku handlowym,

-          eksponaty wystawione na stoisku,

-          za uszkodzenia powstałe na osobie (a także osób współpracujących) lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku,

-          za szkody powstałe na osobie (a także osób współpracujących) lub mieniu Wystawcy spowodowane kradzieżą oraz zdarzeniami losowymi takimi jak wichura, deszcze, śnieg, mróz, ogień, eksplozje, zalanie wodą, a także szkody wynikłe z przerwy w dostawie prądu.

§ 9

1. Celem zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Jarmarku Wystawcy są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora.

2. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje podejmuje Organizator.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Karta zgłoszenia