odpady
logo strona małe
rekultywacja

Baza noclegowa

055Podczas Sesji Rady Gminy Skępe w dniu 28 lutego miało miejsce oficjalne przekazanie zestawu fantomów i defibrylatora AED dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiosce. Zakup został w całości sfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Skępe. Przekazany przez władze sprzęt będzie wykorzystywany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz do szkoleń i akcji profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych przez jednostkę. Jest to wspólny sukces władz Skępego i druhów OSP Wioska w kierunku poprawy bezpieczeństwa w gminie Skępe.

 054

056