odpady
logo strona małe
rekultywacja

Baza noclegowa

060Od marca do grudnia 2018 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe uczestniczą w projekcie ministerialnym powszechnej nauki pływania pn. „Umiem Pływać". Projekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania.

W przedsięwzięciu biorą udział szkoły z Miasta i Gminy Skępe: Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem wraz z Filią w Łąkiem, Szkoła Podstawowa w Czermnie i Szkoła Podstawowa w Wólce. Łącznie wszystkich biorących udział w projekcie jest 120 uczniów (8 grup; w I turze projektu od marca do czerwca – 5 grup i od września do grudnia – 3 grupy).

Uczniowie klas I-III, którzy zostali  zakwalifikowani do projektu korzystają z bezpłatnych zajęć nauki pływania, które odbywają się w Rypińskim Centrum Sportu. W ramach zadania dzieci mają 20 zajęć trwających po 45 minut.  Ideą programu jest zachęcanie do uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz promocja prowadzenia zdrowego stylu życia. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie biorą udział w zajęciach i z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania. Zajęcia stanowią atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów.

Środki na sfinansowanie programu „Umiem Pływać” pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystki, Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz z budżetu Miasta i Gminy Skępe. Organizatorem - Operatorem Wojewódzkim projektu powszechnej nauki pływania jest Kujawsko – Pomorski Związek Pływacki w Toruniu.

b_191_0_16777215_00_images_2018_03_058.jpg b_191_0_16777215_00_images_2018_03_059.jpg b_191_0_16777215_00_images_2018_03_062.jpg
b_191_0_16777215_00_images_2018_03_069.jpg b_191_0_16777215_00_images_2018_03_060.jpg b_191_0_16777215_00_images_2018_03_068.jpg
b_191_0_16777215_00_images_2018_03_064.jpg b_191_0_16777215_00_images_2018_03_065.jpg b_191_0_16777215_00_images_2018_03_066.jpg
b_191_0_16777215_00_images_2018_03_067.jpg b_191_0_16777215_00_images_2018_03_061.jpg b_191_0_16777215_00_images_2018_03_063.jpg