Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

012Wielkanoc to najważniejsze święto w kościele katolickim. Wyznaczanie daty świąt wiąże sie nierozerwalnie z nastaniem wiosny. W kościołach zachodnich święto przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Oznacza to, że Wielkanoc wypada pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.

Jednak dla dzieci ww. kryteria są mało czytelne. Maluchy postrzegają świat bardziej kolorowo niż wskazywałaby na to nauka. Innymi słowy wiosna i Wielkanoc to słońce, kwiatki, ptaszki, pisanki, zajączki, święconka i inne symbole, które pozwalają im zrozumieć - zilustrować otaczający świat oraz pogłębiać wiarę.

23 marca 2018 r. w ramach przygody pierwszaków z książką i biblioteką w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem odbyły się zajęcia nt. wiosny i tradycji wielkanocnych. Na zaproszenie pań Aliny Macias i Agnieszki Błaszczyk - wychowawczyń klas pierwszych do szkoły zawitał przedstawiciel Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Jerzy Kowalski, który poprowadził lekcję biblioteczną.

W ramach zajęć dzieci poznały najważniejsze oznaki omawianej pory roku i symbole wielkanocne. Wysłuchały wiersza lokalnej poetki Zofii Ewy Szczęsnej o wiośnie. Układały puzzle tematyczne oraz uczestniczyły w zajęciach plastycznych polegających na kolorowaniu obrazków z pisankami wielkanocnymi i ilustracjami obrazującymi wiosnę.

Dużo radości dzieciom przyniosła "zabawa słowem". Uczniowie w drużynach układali wiosenne i wielkanocne "opowiadanie" w oparciu o wcześnie zadany zestaw słów. Pomimo dużego stopnia trudności w porównaniu z wiekiem uczestników zajęć uczniowie poradzili sobie znakomicie.

Na kolejne zajęcia uczniowie zostali zaproszeni do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.

Galeria