Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

PrzechwytywanieRegulamin

Gminnego Konkursu Recytatorskiego

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z okazji jubileuszu 70-lecia Biblioteki w Skępem

 

I Organizatorzy konkursu:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem

II Cele konkursu:

- Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie

- Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów przedszkoli i szkół podstawowych

- Promowanie talentu dzieci i młodzieży

- Pobudzanie aktywności twórczej

III Kategorie konkursu:

1. Przedszkola i kl. 0,

2. Klasy I-III Szkoły Podstawowej

3. Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej

IV Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe

2. Uczestnicy konkursu prezentują 1 utwór poetycki

3. Dopuszcza się recytowanie wierszy z podkładem muzycznym.

4. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.

5. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny, stopień opanowania tekstu, umiejętności interpretacyjne /mówienie ze zrozumieniem/, dykcja, zróżnicowanie tempa mówienia, intonacji, stosowanie pauz, umiejętne frazowanie, poprawność językowa, ekspresja, ogólne wrażenie artystyczne

VI. Warunki uczestnictwa:

Warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie i dostarczenie na adres organizatora karty zgłoszenia w terminie do 20 kwietnia 2018 roku do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje o przebiegu konkursu oraz ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronie: https://biblioteka.skepe.pl/ oraz https://www.skepe.pl/

VII. Termin i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się w dniu 28 kwietnia (sobota) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe - sala nr 12

Zapraszamy do udziału!

KARTA ZGŁOSZENIA