Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
odpady

Baza noclegowa

102

Na początku maja rozpoczęły się prace związane z modernizacją istniejącego przedszkola oraz adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne. Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest zaadaptowanie całego kompleksu budynków tj. budynku przedszkola, zabytkowej oficyny oraz biur po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Efektem finalnym będzie stworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych. Jest to o tyle istotne, że kompleksowa diagnoza zapotrzebowania na nowe miejsca przedszkole na terenie Miasta i Gminy Skępe na lata 2017-2020 wskazuje, iż dostępność miejsc przedszkolnych w latach 2011-2016 wahała się dla dzieci w wieku 3-6 lat na poziomie między 51,49% - 58,24%, a w przypadku 3-5 lat ww. przedziale czasowym: 43,79%-56,97%. Dane te potwierdza analiza pn.„Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko – pomorskim 2015”- w 2014 roku na 102 miejsca przedszkole uczęszczało 102 podopiecznych w wieku 3+. Jeszcze bardziej niekorzystnie przedstawia się sytuacja w grupie dzieci mieszczących się w przedziale wiekowym 3-5 lat. Zgodnie z ww. analizą w roku 2014 na 281 dzieci w tym wieku, tylko co drugi objęty był wychowaniem przedszkolnym (52,31%), a więc zdecydowanie poniżej średniej wojewódzkiej, która wynosiła 72,4%. A zatem tworzenie nowych miejsc przedszkolnych jest jak najbardziej zasadne.

Na chwilę obecną w zabytkowej oficynie zostały wykonane prace porządkowe i przygotowawcze, wśród których można wymienić demontaż podłóg i sufitów, demontaż okien i drzwi oraz odkucie tynków. Tym samym obiekt został przygotowany do przeprowadzenia procesu odgrzybiania. Z kolei w części biurowej oprócz prac porządkowych zostały wykonane już prace murowe polegające na wydzieleniu pomieszczeń zgodnie z założonym projektem budowlanym.

Inwestycja zakłada kompleksowe wykonanie prac architektonicznych (prace budowlane, wykończeniowe, dekarskie i elewacyjne), sanitarnych (instalacje zimnej i ciepłej wody, instalacja kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania) oraz elektrycznych (instalacja elektryczna i instalacja odgromowa). Wszystkie budynki zostaną połączone tworząc funkcjonalną całość. Realizacja zadania możliwa była dzięki uzyskaniu przez Miasto i Gminę Skępe prawa własności do tego kompleksu. W dniu 8 grudnia został ona bezpłatnie przekazany przez Agencję Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). Wartość przekazanego mienia to 727.166 zł.

Przypomnijmy, że wykonawcą zadania jest firma Usługi Transportowe Produkcja i Handel Przemysław Skowroński ze Skępego, a wartość zadania to niespełna 1,7 mln zł.

b_191_0_16777215_00_images_2018_05_103.jpg b_191_0_16777215_00_images_2018_05_104.jpg