Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
odpady

Baza noclegowa

123Uczniowie kl. 0 – I Szkoły Podstawowej im. G. Zielińskiego- Filia Łąkie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Na sportowo jest zdrowo - szkolny program wychowania zdrowotnego”. Celem konkursu było wskazanie jak ważną rolę w życiu ucznia pełni edukacja prozdrowotna w szkole oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Przystępując do konkursu przyjęliśmy na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury konkursu. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu było uzyskanie co najmniej 80% punktów. Zrealizowaliśmy wszystkie zadania konkursu uzyskując 100% punktów.

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, zdobyły i   poszerzyły swoją wiedzę na temat zdrowego i aktywnego stylu życia.

123