Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
odpady

Baza noclegowa

Skępe, dn. 10. 05. 2018 r.

PROTOKÓŁ - wyciąg

z posiedzenia Jury XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 10 maja 2018 r. o godz. 16.00 zebrała się komisja oceniająca (JURY) powołana przez organizatorów protokółem z dnia 10 kwietnia 2018 r. w celu dokonania oceny wierszy nadesłanych na XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, w składzie:

Jerzy Kowalski (Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, poeta) – Przewodniczący Jury,

Monika Kowalska (pedagog, poetka) – członek Jury,

Edyta Czachorowska (nauczyciel) - członek Jury,

Zbigniew Żuchowski (nauczyciel, poeta) - członek Jury.

Po wcześniejszym zapoznaniu się z nadesłanymi utworami przez poszczególnych uczestników konkursu JURY stwierdziło:

Na konkurs wpłynęło 107 zestawów wierszy nadesłanych przez uczestników w przedziale wiekowym 10-21 lat. Zgodnie z regulaminem każdy zestaw winien zawierać trzy wiersze. Łącznie nadesłano 286 wierszy (18 zestawów zawierał jeden wiersz, jeden zestaw zawierał 4 wiersze) JURY przyjęło ocenę wierszy w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria od 10 do 15 roku życia włącznie,

- II kategoria od 16 do 21 roku życia włącznie.

JURY stwierdza, iż w poszczególnych kategoriach wiekowych nadesłanych zostało:

I kategoria od 10 do 15 roku życia – 77 zestawów wierszy – łącznie nadesłano 196 wierszy.

II kategoria od 16 do 21 roku życia - 30 zestawów wierszy – łącznie nadesłano 90 wiersze,

W kategorii wiekowej 10-15 lat postanowiono przyznać 3 premiowane nagrody oraz 8 wyróżnień.

W kategorii wiekowej 16-21 lat postanowiono przyznać 3 premiowane nagrody oraz 3 wyróżnienia.

Identyfikacja nagrodzonych uczestników i otwarcie kopert z nazwiskami uczestników nastąpiła po dokonaniu oceny wierszy przez członków komisji oceniającej. Po identyfikacji miejscowości zamieszkania poszczególnych uczestników przyznano nagrodę specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla twórcy ze Skępego

Postanowiono, iż z uwagi na konieczność wykazania wkładu kolejnych fundatorów nagród będą one nazwane nazwami fundatorów.

W wyniku dokonanej oceny JURY postanawia co następuje:

W kategorii wiekowej od 10 do 15 roku życia przyznać następujące nagrody:

- I nagroda – ,,Nagroda Banku Spółdzielczego w Skępem” – Maria Tkacz godło "Lilia" zam. Rędziny, ucz. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, ul. Działkowiczów 20 42-242 Rędziny za zestaw wierszy,

- II nagroda – „Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki" - Jakub Miklus godło "Kuba M." zam. Stalowa Wola, ucz. Publicznej Szkoły nr 12 im. Jana Pawła II ul. Poniatowskiego 55 37-450 Stalowa Wola –za zestaw wierszy,

- III nagroda –,,Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego" Małgorzata Chodyka godło "Dziewczyna Gór" zam. Międzyrzec Podlaski, ucz. Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim ul. Leśna 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski za zestaw wierszy;

oraz przyznano wyróżnienia:

- "Wyróżnienie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej" Martyna Kumor godło "Kalina" zam. Bądkowo, ucz. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie - Publiczne Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta ul. Włocławska 13, 87-704 Bądkowo - za zestaw wierszy,

- „Wyróżnienie Wójta Gminy Kikół" Zajma Maja godło "ABI" zam. Kazimierza Wielka ucz. Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II ul. Szkolna 14, 28-500 Kazimierza Wielka -za zestaw wierszy,

- „Wyróżnienie "Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą" Magdalena Oksińska godło "MARZYCIELKA" Ostrowiec Świętokrzyski, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, oś. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski - za zestaw wierszy,

- „Wyróżnienie Wójta Gminy Tłuchowo" Gabriela Motyka godło "Gabi" Jastkowice, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola - za zestaw wierszy,

- „Wyróżnienie Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie - Małgorzata Sobkiewicz godło "Gosix" Agatówka, , ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola za zestaw wierszy,

- „Wyróżnienie Wójta Gminy Wielgie" Inga Pawelec godło "PAW" ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej "La Fontaine" ul. W. Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa, za wiersz pt. "Choinka" oraz wiersz pt. "Niebo".

-„Wyróżnienie "Właściciela Zajazdu Mihałufka Michała Orzechowskiego" - Michał Skowronek godło "Miszka" zam. Bytom, za zestaw wierszy.

- „Wyróżnienie Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke" Pola Ciunel godło "Kolekcjonerka Marzeń", ucz. Szkoły Podstawowej nr 41 im. Stanisława Staszica ul. Drewniana 8, 00-345 Warszawa za zestaw wierszy.

W kategorii wiekowej od 16 – do 21 roku życia przyznano następujące nagrody:

- I nagroda - „Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” - Maria Pastwa godło "Alef Zero" Środa Śląska za zestaw wierszy,

- II nagroda „Nagroda Starosty Lipnowskiego” – Amelia Pudzianowska godło "Jakoś tam", zam. Radom - za zestaw wierszy,

- III nagroda – „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Skępe” – Maciej Henryk Modzelewski godło "MHM18" zam. Białobrzegi za zestaw wierszy;

oraz przyznano wyróżnienia:

- ,,Wyróżnienie Posła na Sejm RP Arkadiusza Myrchy" - Anna Górecka godło "Infernalna" zam. Bielsko-Biała, ucz. Bielskiej Szkoły Przemysłowej ul. Teodora Sixto 20, 43-300 Bielsko-Biała za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie Senatora RP Józefa Łyczaka" - Barbara Maria Barteczka zam. Poznań, ucz. Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej - Lipczyńskiej ul. Gołębia 8, 61 -834 Poznań za zestaw wierszy

-,,Wyróżnienie Posła na Sejm RP Tomasza Lenza" Marta Przypkowska godło "Malo26" zam. Bożnów ucz. Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha Pl. Orląt Lwowskich 4, 68-100 Żagań za zestaw wierszy,

- Jury przyznało "Nagrodę specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla twórcy ze Skępego" - Paulina Staśkowska godło "Aisats" zam. Skępe, ucz. Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, ul. Al. 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

3. JURY w swej ocenie brało pod uwagę takie elementy w wierszach jak: oryginalność spostrzeżeń, właściwy dobór tematyki utworów, kunszt literacki, wiek uczestników, wrażliwość twórców na otaczający ich świat oraz własne odczucia i wrażenia związane z nadesłanymi tekstami.

4. Decyzja Jury XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem jest ostateczna - uczestnikom nie służy prawo odwołania od w.w decyzji.

5. Posiedzenie JURY XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zakończono w dniu 10 maja 2018r. o godz. 2100, dokumentując je niniejszym protokółem podpisanym przez wszystkich członków JURY.

Uroczyste podsumowanie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 9 czerwca 2018 r. (sobota) o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej nr 12 Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2 , 87-630 Skępe.