Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

040Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej zadania polegającego na Rozbudowie i modernizacji świetlicy wiejskiej/budynku remizy OSP w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W załącznikach przedstawiamy Państwu założenia projektowe oraz wizualizację budynku. Parter budynku służyć będzie zarówno druhom strażakom, jak i wszystkim mieszkańcom sołectwa i gminy.

Co do zasady funkcja tych pomieszczeń pozostanie bez zmian. Część budynku służącego celom bojowym tj. garaże zostaną wyposażone w łazienkę. Parter budynku zostanie gruntownie i kompleksowo odnowiony. Dobudowane piętro pełnić będzie funkcje typowe dla świetlic wiejskich. I tak znajdą się tam m.in. sala konferencyjna, sala przeznaczona dla koła gospodyń wiejskich, sala edukacji ekologicznej i kafejka internetowa. Budynek zyska nowy dach i elewację, zaś jego otoczenie ciągi komunikacyjne. Przedstawiona koncepcja może ulec jeszcze niewielkim zmianom w zakresie konkretnych rozwiązań technicznych jednakże nie wpłynie to na funkcje i przeznaczenie obiektu. Pozwolenie na budowę uzyskane zostanie do końca października br. Przedsięwzięcie zostanie zgłoszone do konkursu w ramach działania 7.1 RPO WK-P, którego organizatorem będzie LGD Region Południe. Planowane ogłoszenie konkursu to przyszły rok, a możliwa do uzyskania kwota to ok. 500 tys. zł

 

Elewacje podłużne

Elewacje szczytowe

Rzut parteru

Rzut pietra