Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

076W dniu 27.08.2018 r. miało miejsce zawarcie aktu notarialnego oraz uroczyste przekazanie nieruchomości po byłym Posterunku Policji przy ulicy Dworcowej w Skępem. Protokół przekazania został podpisany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Piotra Wojciechowskiego oraz Starostę Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego. W uroczystym przekazaniu wzięli udział również Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski Józef Ramlau oraz Radni Rady Miejskiej w Skępem.

Finalizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Skępe oraz Rady Miejskiej w Skępem czego efektem było wydanie przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego w dniu 22.05.2018 r. zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niniejszej nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy jednoczesnym zastosowaniu 90% bonifikaty. Ponieważ nieruchomość ta była własnością Skarbu Państwa realizatorem tego zarządzenia był Starosta Lipnowski jako przedstawiciel Skarbu Państwa na terenie powiatu lipnowskiego. Wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę 445.752,00 brutto, zaś w związku z udzieloną bonifikatą koszty poniesione przez samorząd wyniosły 44.575,20 zł. Zgodnie z założeniami budynek będzie służyć lokalnej społeczności jako siedziba Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po niezbędnych pracach modernizacyjnych i adaptacyjnych budynek zostanie dostosowany m.in. dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zakup nieruchomości jest kolejnym działaniem zmierzającym do powiększenia zasobu mienia komunalnego. Wcześniej nieodpłatnie pozyskano obiekt Przedszkola w Wiosce oraz tereny kolejowe m.in. ulicę Topolową w Skępem. Łączna wartość pozyskanych w ten sposób nieruchomości wynosi 1.408.218,00 zł.

075

076

076

076

076