Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

 279

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I RODZICÓW
pt. Sto pocztówek z okazji niepodległości Polski

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU - MIASTO I GMINA SKĘPE:

- Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjne w Skępem

- Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjne w Wólce

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem

PATRON KONKURSU: BURMISTRZ MIASTA i GMINY SKĘPE

ADRESACI KONKURSU:

  • W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ RODZICE I DZIECI: Z PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ZERÓWEK i SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SKĘPE

CELE KONKURSU:

  1. Kształtowanie postaw patriotycznych
  2. Rozwijanie zainteresowania regionem, jego historią, zabytkami i tradycjami, współczesnością i przyszłością Skępego w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę:
  3. Budowanie więzi emocjonalnej z rodzicami i regionem
  4. Uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci:

- przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej wypowiedzi,

- rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych.

 

Regulamin Konkursu

Oświadczenie rodzica-opiekuna

Informacja RODO