Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

096Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 27.11.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu miało miejsce uroczyste zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe. W ramach zadania realizowane będą dwie inwestycje, a mianowicie Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem oraz Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia (Mikołaja Kośceleckiego), Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo.

Pierwsza z nich planowana jest do wykonania już w przyszłym roku, zaś budowa sieci kanalizacyjnej przewidziana jest na lata 2020-2021. Łączny koszt obydwu zadań to 10,35 mln zł, zaś dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 3.102.019,28 zł. Jednocześnie będziemy poszukiwać innych źródeł finansowania, aby montaż finansowy przedsięwzięcia był jak najbardziej korzystny.

096

096