Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

021

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„NAJPIEKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA”

1. CELE KONKURSU:

- rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży

- kultywowanie świąt wielkanocnych

- rozwijanie wyobraźni plastycznej

- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych

2. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkiej Nocy w postaci wykonania wyjątkowej ozdoby wielkanocnej.

3.Tematyka prac:

Prace powinny być związane z polskimi tradycjami obchodzenia Świąt Wielkanocnych.

4.Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe.

5. Technika:

 • Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie ozdobę wielkanocną w dowolnej technice plastycznej;
 • Liczba prac – 1 szt.

6. Termin zgłaszania prac konkursowych:

Prace należy dostarczyć do najbliższej placówki kulturalnej:

 • Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego w Skępem
 • Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego w Wólce
 • Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem        

do dnia 2 kwietnia 2019 roku

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 6 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 podczas IV Jarmarku Wielkanocnego w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora, która oceni prace pod względem:

 • zakresu i wartości merytorycznej;
 • zgodności z tematem;
 • pomysłowości i oryginalności;
 • walorów artystycznych;
 • estetyki i samodzielności wykonania.

Komisja Konkursowa oceni dekoracje wielkanocne w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy IV-VI szkoły podstawowe
 • klasy VII-VIII szkoły podstawowe

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Prace   przekazane   na   konkurs przechodzą na własność organizatora.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Na odwrocie każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia: link--->

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu.