Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

138W dniu 15.07.2019 r. w siedzibie Urzędu została zawarta umowa na przebudowę drogi gminnej Babie Ławy - Czermno. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Podczas podpisywania umowy Wykonawcę reprezentował Prezes zarządu Pan Andrzej Kurda, zaś Zamawiającego Pan Piotr Wojciechowski – Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, Pani Jolanta Jaworska – Zastępca głównego księgowego oraz Pan Adam Godlewski – Inspektor ds. gospodarki grunatmi i drogownictwa.

W ramach przedsięwzięcia gruntownej przebudowie zostanie poddany odcinek drogi o długości 1,1 km. W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych zostanie wykonana podbudowa z kruszywa naturlanego o łącznej grubości 20 cm oraz zostanie ułożona masa asfaltowa składająca się z dwóch warstw o łącznej gubości 6 cm. Powstaną również obustronne pobocza o szerokości 75 cm każde, które zostaną utwardzone 10-cm warstwą kruszywa kamiennego. Realizacja zadania podniesie jakość życia mieszkańców posesji zlokalizowanych wzdłuż tego ciągu drogowego, jak również podniesie komfort jego uzytkowników.

Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę 568.660,98 zł, zaś termin wykonania zadania określono na 19 sierpnia br.

Należy zaznaczyć, że realizacja zadania jest możliwa dzięki wsparciu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Skrwilno, które na ten cel przeznaczyło dotację w wysokości 200.000,00 zł, za co w imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców gminy składamy serdeczne podziękowania.

138

138

138

138