Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

011Niezmiernie miło nam poinformować, że na początku sierpnia br. w siedzibie Urzędu została zawarta umowa na przebudowę drogi gminnej Łąkie - Franciszkowo. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Lipna. Podczas podpisywania umowy Wykonawcę reprezentował Prezes zarządu Pan Andrzej Kurda, zaś Zamawiającego Pan Piotr Wojciechowski – Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, Pani Barbara Leśniewska – Skarbnik Miasta i Gminy Skępe, Pan Adam Godlewski – Inspektor ds. gospodarki grunatmi i drogownictwa oraz Pan Krzysztof Jaworski – Inspektor ds. zamówień publicznych I funduszy europejskich.

W ramach przedsięwzięcia gruntownej przebudowie zostanie poddany odcinek drogi o długości 3845 m. W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi z  masy asfaltowej bądź w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami. Powstaną również obustronne pobocza o szerokości 75 cm każde, które zostaną utwardzone 10-cm warstwą kruszywa kamiennego. Ponadto wybudowany zostanie chodnik o długości 738 m, a wybrane przystanki autobusowe zostaną wzbogacone o perony. Cały ciąg drogowy zostanie odwodniony za pomocą rowów. Realizacja zadania podniesie jakość życia mieszkańców posesji zlokalizowanych wzdłuż tego ciągu drogowego, jak również przyczyni się do podniesienia komfortu jego użytkowania.

Wartość zawartej umowy na roboty budowlane opiewa na kwotę 1.414.832,65 zł, zaś termin wykonania zadania określono na koniec października br.

Należy zaznaczyć, że realizacja zadania jest możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, zaś wielkość dofinansowania pozwoli na pokrycie 50% kosztów realizowanej inwestycji.

011

011

011