Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

070
071

„Rajd Rowerowy w Skępem na Pożegnanie lata” odbędzie się 14 września 2019 r. (sobota).

Start rajdu o godz. 15.00 (parking przed UMiG w Skępem); zbiórka i zapisy od 14.00 do 15.00

Każdy uczestnik rajdu musi poruszać się w kamizelce odblaskowej, przy czym dla pierwszych 150. zapisanych osób (w dniu rajdu na liście startowej) kamizelki okolicznościowe zapewnia Organizator.

Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Osoby mające ukończone 10 lat, ale nie są pełnoletnie, muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (druk do pobrania na stronie Organizatora lub w jego siedzibie).