Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

081W dniu 29.08.2019 r. miał miejsce odbiór końcowy zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej Babie Ławy - Czermno. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

W ramach przedsięwzięcia gruntownej przebudowie został poddany odcinek drogi o długości 1,1 km, co zostało zobrazowane na załaczniku mapowym. W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych wykonano podbudowę z kruszywa naturlanego o łącznej grubości 20 cm oraz ułożono masę asfaltową składającą się z dwóch warstw o łącznej gubości 6 cm. Utrwardzono również obustronnie pobocza o szerokości 75 cm każde poprzez wykonanie 10-cm warstwy z kruszywa kamiennego. Realizacja zadania z pewnością poprawi jakość życia mieszkańców posesji zlokalizowanych wzdłuż tego ciągu drogowego, jak również podniesie komfort jego uzytkowników.

Wartość inwestycji wyniosła prawie 560 tys. zł.

Należy zaznaczyć, że realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Skrwilno, które na ten cel przeznaczyło dotację w wysokości 200.000,00 zł, za co w imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców gminy składamy serdeczne podziękowania.

W tym miejscu należy również wspomnieć, że jest to drugie zadanie z zakresu modernizacji i przebudowy gminnej infrastruktury drogowej. Wcześniej do użytku oddano 340 metrowy odcinek drogi w miejscowości Żuchowo, zaś do końca października przebudowie zostaną poddane jeszcze dwie drogi, a mianowicie droga Łąkie – Franciszkowo o długości 3845 metrów i 550 metrowy odcinek drogi Boguchwała – Kukowo. Prace przy tych inwestycjach rozpoczną się już wkrótce. Oznacza to, że w 2019 r. nową nawierzchnię zyska prawie 6 km dróg, a znaczna część środków na te działania pochodzi ze środków zewnętrznych.

Nie należy również zapominać, że w pierwszym półroczu br. tradycyjnie utwardzono szereg dróg przy wykorzystaniu zakupionego kruszywa kamiennego. Na ten cel przeznaczono kwotę ponad 200 tys. zł.

 

b_191_0_16777215_00_images_2019_08_084.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_08_079.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_08_078.jpg
b_191_0_16777215_00_images_2019_08_081.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_08_082.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_08_083.jpg