odpady
logo strona małe
rekultywacja

Wydarzenia

Maj 2018
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Baza noclegowa

013REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

,,INSPIRACJE WIELKANOCNE”

Pisanka i kartka wielkanocna

 

 

 

Organizator:

Miasto i Gmina Skępe

Patronat:

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Rada Miejska w Skępem

CELE KONKURSU:

 • Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zestawu prac: pisanki oraz kartki wielkanocnej.
 • Propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy poprzez wykonanie prac o tematyce wielkanocnej

Tematyka prac:

Prace powinny być związane z polskimi tradycjami obchodzenia Świąt Wielkanocnych.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej z terenu Miasta i Gminy Skępe.

Technika:

 • Uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie pisankę i kartkę wielkanocną w dowolnej technice plastycznej
 • Liczba prac: 2 (kartka i pisanka)
 • Format, wielkość prac oraz technika - dowolna
 • W konkursie nie biorą udziału prace wykonane technikami komputerowymi.
 • W przypadku kartek prosimy nie rolować i nie składać prac.

Termin zgłaszania prac konkursowych:

Prace należy dostarczyć do najbliższej placówki kulturalnej:

 • Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego w Skępem (Magda Krzywdzińska)
 • Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego w Wólce (Małgorzata Matuszczak)
 • Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem (Jerzy Kowalski)

do dnia 3 kwietnia 2017 roku

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi

8 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 podczas II Jarmarku Wielkanocnego w Remizie OSP w Skępem

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora, która oceni prace pod względem:

 • zakresu i wartości merytorycznej;
 • zgodności z tematem;
 • pomysłowości i oryginalności;
 • walorów artystycznych;
 • estetyki i samodzielności wykonania.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

DODATKOWE INFORMACJE:

Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z danymi autora:

 • imię i nazwisko autora;
 • wiek;
 • klasę;
 • adres i numer telefonu placówki;
 • imię i nazwisko oraz numer telefonu opiekuna.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu.

014

bip2
krd2
SMS2
epuap
eea