odpady
logo strona małe
rekultywacja

Wydarzenia

Maj 2018
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Baza noclegowa

005Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców
pt. „
Okładka do książki o Skępem

herb

Skępe miastem - 1445-1867, 1997-2017

Regulamin konkursu

1. Konkurs organizowany jest w związku z obchodami Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Dniem Bibliotekarza i Bibliotek oraz 20-tą rocznicą odzyskania praw miejskich przez Skępe

2. Cel konkursu: popularyzacja czytelnictwa i wiedzy o książce, upowszechnianie wiedzy o miejskich tradycjach Skępego, budowanie więzi emocjonalnych dzieci z rodzicami, uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci i młodzieży, przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej, literackiej i twórczej wypowiedzi, rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych oraz wyobraźni dzieci i młodzieży,

3. Organizator konkursu: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 542877015

4. Konkurs kierowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum i ich rodziców z terenu Miasta i Gminy Skępe.

5. Przedmiotem konkursu jest wspólne wykonanie pracy plastycznej w postaci projektu okładki do książki o Skępem przez rodzica/rodziców i dziecko, bądź samo dziecko

6. Dopuszczalna technika i forma wykonywania pracy jest dowolna: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, wyklejanka, itp. - praca musi jednak przypominać okładkę - czyli zawierać podstawowe elementy okładki takie jak: proponowany tytuł, ilustrację: rysunek, zdjęcie itp. oraz np. autor: może być wpisane nazwisko autora pracy, miejsce wydania np. Skępe, lub inna miejscowość z gminy Skępe i inne elementy, które autor uzna za słuszne. Wielkość pracy jest dowolna. Mogą być zawarte również nawiązania do np. Światowego Dnia Książku, Dnia Bibliotekarza, jubileuszu Skępego.

7. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 3 prace wykonane przez jedną drużynę dziecko-rodzice lub jednego uczestnika - dziecko.

8. Do prac winna zostać dołączona metryczka zawierająca: imię, nazwisko, wiek, szkołę, numer kontaktowy.

9. Termin dostarczania prac konkursowych upływa w dniu 8 maja (poniedziałek) 2017 r.

10. Miejsce przyjmowania prac: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem ul. Kościelna 2 , 87-630 Skępe

11. Dostarczone prace oceniane będą w odpowiednich kategoriach wiekowych.

12. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.

13. Organizator nie zwraca prac. Prace finałowe będą eksponowane w postaci wystawy. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatorów.

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych na stronie internetowej Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe a także innych materiałach promocyjnych Organizatora oraz uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie zgodne z zasadami organizacyjnymi wynikającymi z działalności (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych).

Zapraszamy do udziału w konkursie

006

bip2
krd2
SMS2
epuap
eea