odpady
logo strona małe
rekultywacja

Wydarzenia

Maj 2018
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Baza noclegowa

Skępe, dn. 06. 05. 2017 r.

PROTOKÓŁ - wypis

z posiedzenia Jury XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 6 maja 2017 r. o godz. 15.00 zebrała się komisja oceniająca (JURY) powołana przez organizatorów protokółem z dnia 20 kwietnia 2017 r. w celu dokonania oceny wierszy nadesłanych na XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, w składzie:

  1. Jerzy Kowalski (Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, poeta) – Przewodniczący Jury,
  2. Monika Kowalska (nauczyciel, poetka) – członek Jury,
  3. Edyta Czachorowska (nauczyciel) - członek Jury,
  4. Zbigniew Żuchowski (nauczyciel, poeta) - członek Jury.

Po wcześniejszym zapoznaniu się z nadesłanymi utworami przez poszczególnych uczestników konkursu JURY stwierdziło:

Na konkurs wpłynęły 130 zestawów wierszy nadesłanych przez uczestników w przedziale wiekowym 10-21 lat. Zgodnie z regulaminem każdy zestaw winien zawierać trzy wiersze. Łącznie nadesłano 387 wierszy (jeden zestaw zawierał jeden wiersz, jeden zestaw zawierał 2 wiersze) JURY przyjęło ocenę wierszy w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria od 10 do 15 roku życia włącznie,

- II kategoria od 16 do 21 roku życia włącznie.

JURY stwierdza, iż w poszczególnych kategoriach wiekowych nadesłanych zostało:

I kategoria od 10 do 15 roku życia – 96 zestawów wierszy – łącznie nadesłano 285 wierszy.

II kategoria od 16 do 21 roku życia - 34 zestawów wierszy – łącznie nadesłano 102 wiersze,

W kategorii wiekowej 10-15 lat postanowiono przyznać 3 premiowane nagrody oraz 8 wyróżnień.

W kategorii wiekowej 16-21 lat postanowiono przyznać 3 premiowane nagrody oraz 3 wyróżnień.

Identyfikacja nagrodzonych uczestników i otwarcie kopert z nazwiskami uczestników nastąpiła po dokonaniu oceny wierszy przez członków komisji oceniającej.

Postanowiono, iż z uwagi na konieczność wykazania wkładu kolejnych fundatorów nagród będą one nazwane nazwami fundatorów.

W wyniku dokonanej oceny JURY postanawia co następuje:

  1. W kategorii wiekowej od 10 do 15 roku życia przyznać następujące nagrody:

- I nagroda – ,,Nagroda Banku Spółdzielczego w Skępem” –Zofia Mroczyńska godło "Łososia" Skępe,ucz. Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem, za zestaw wierszy,

- II nagroda – „Nagroda Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem" Izabela Chyła Godło BELLA 2003 - Chłopska Wola ucz. Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli, za zestaw wierszy,

- III nagroda –,,Nagroda Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą” - Kumor Martyna godło "Nutka" -Bądkowo, ucz. Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Bądkowie -za zestaw wierszy;

oraz przyznano wyróżnienia:

- "Wyróżnienie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą" - Antonia Rychlewska godło "Tańcząca Wśród Gwiazd" ucz. Szkoły Podstawowej nr 41 im. Stanisława Staszica w Warszawie - za zestaw wierszy,

- „Wyróżnienie Wójta Gminy Wielgie" Zofia Katkowska godło "Monami" - Gdańsk, ucz. Gimnazjum nr 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku -za zestaw wierszy,

- „Wyróżnienie "Posła na Sejm RP Arkadiusza Myrchy" - Gabriela Motyka godło "GABI" - Jastkowice ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 3 ul. Poniatowskiego Stalowa Wola - za zestaw wierszy,

- „Wyróżnienie Wójta Gminy Tłuchowo" Łucja Żuchowska godło "Lusia" - Wąpielsk ucz. Szkoły Podstawowej nr 1 za zestaw wierszy,

- „Wyróżnienie Senatora Józefa Łyczaka” – Zuzanna Żebrowska godło "Zuza" - Włocławek, ucz. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Włocławku za zestaw wierszy,

- „Wyróżnienie Wójta Gminy Kikół" Barbara Maria Barteczka godło Konstancja - Poznań ucz. Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej, za zestaw wierszy.

- „Wyróżnienie Banku Zachodniego WBK Magdalena Oksińska godło "Listek" - Ostrowiec Świętokrzyski uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 Ostrowiec Świętokrzyski za zestaw wierszy.

- „Wyróżnienie Posła na Sejm RP Joannay Scheuring-Wielgus" Van Der Meer Meira godło "MAK" ucz. Szkoły Podstawowej nr 41 im. Stanisława Staszica w Warszawie, za zestaw wierszy.

  1. W kategorii wiekowej od 16 – do 21 roku życia przyznano następujące nagrody:

- I nagroda - „Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Alicja Zaradkiewicz godło "Sekwoja" - Elbląg, ucz. Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, - za zestaw wierszy,

- II nagroda „Nagroda Starosty Lipnowskiego” –Andrzej Jagiełłowicz godło "Kolekcjoner Słów" Warszawa ucz. XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego - za zestaw wierszy,

- III nagroda – „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Skępe” – Ewelina Mościcka godło "Iberretii" Kotuń za zestaw wierszy;

oraz przyznano wyróżnienia:

- ,,Wyróżnienie Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke" Kinga Sonia Grablis godło "VINCE" - Grudziądz za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie Posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki" Róża Rumińska godło "Niepokorna" ucz. Gimnazjum nr 40 im. Żołnierzy AK GB KRYBAR Warszawa za zestaw wierszy

-,,Wyróżnienie Posła na Sejm RP Tomasza Lenza" Alicja Anna Gapska godło "SONIA" Radziejów, ucz. Publicznego Gimnazjum Powiatowego Radziejów za zestaw wierszy,

3. JURY w swej ocenie brało pod uwagę takie elementy w wierszach jak: oryginalność spostrzeżeń, właściwy dobór tematyki utworów, kunszt literacki, wiek uczestników, wrażliwość twórców na otaczający ich świat oraz własne odczucia i wrażenia związane z nadesłanymi tekstami.

4. Decyzja Jury XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem jest ostateczna - uczestnikom nie służy prawo odwołania od w.w decyzji.

5. Posiedzenie JURY XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zakończono w dniu 6 maja 2017r. o godz. 2000, dokumentując je niniejszym protokółem podpisanym przez wszystkich członków JURY.

Ważna informacja!!!

Uroczyste podsumowanie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 3 czerwca 2017 r. (sobota) o godzinie 13.00 w Miejskim Zespole Szkół w Skępem tj. w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego i Gimnazjum im. Kościeleckich przy AL.1-go Maja 89 w Skępem. Prosimy o niezawodne przybycie i osobisty odbiór nagrody rzeczowej. W przypadku nie odebrania nagrody w dniu uroczystości, uczestnicy zobowiązani są do odbioru w terminie do 18 czerwca 2017 r. Nieodebrane nagrody w podanym terminie zgodnie z postanowieniami regulaminu przepadają na rzecz przyszłych konkursów.

Jednocześnie zawiadamiam, iż Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna w Skępem - organizator konkursu, nie pokrywa kosztów dojazdu, ani ewentualnych noclegów. Laureaci przyjeżdżają na koszt własny.

Jerzy Kowalski

Dyrektor Miejsko-Gminnej

Biblioteki Publicznej w Skępem

bip2
krd2
SMS2
epuap
eea