odpady
logo strona małe
rekultywacja

Baza noclegowa

096Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 27.11.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu miało miejsce uroczyste zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe. W ramach zadania realizowane będą dwie inwestycje, a mianowicie Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem oraz Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia (Mikołaja Kośceleckiego), Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo.

Czytaj więcej...

066W dniu 29.11.2018 r. miał miejsce odbiór końcowy zadania polegającego na przebudowie ulicy Ogrodniczej. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 164 tys. zł, a jego realizatorem było konsorcjum dwóch skępskich firm. W efekcie przebudowano 93 mb drogi o szerokości 3,5 m w technologii kostki brukowej, jak również wykonano system odwodnienia. Dzięki realizacji zadania kilkudziesięciu mieszkańców posesji zlokalizowanych przy tym ciągu komunikacyjnym zyskało możliwość bezproblemowego dojazdu do domów, który wcześniej ze względu na nawierzchnię drogi oraz warunki hydrogeologiczne był utrudniony.

Czytaj więcej...

063Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 27.11.2018 r. miał miejsce odbiór końcowy zadania. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 3,3 mln zł, a Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. W wyniku realizacji inwestycji przebudowano 4,81 km odcinka drogi o szerokości 4m poprzez wykonanie odpowiedniej podbudowy i 7-cm warstwy betonu asfaltowego. Ponadto na wybranych odcinkach drogi wykonano chodniki oraz perony przystankowe. Odwodnienie wody będzie następować za pomocą przydrożnych rowów. Walory użytkowane drogi uwypuklają utwardzone obustronne pobocza.

Czytaj więcej...