Czym jest agroturystyka?

Agroturystyka jest odmianą turystyki. Jedna z definicji mówi, że to rodzaj turystyki polegającej na wypoczynku na wsi, w specjalnie przygotowanych do przyjmowania turystów gospodarstwach wiejskich. Taki rodzaj wypoczynku ma wiele wspólnego z tradycyjnym odbywaniem wycieczek i krajoznawstwem, rekreacją, ale także z ekologią, edukacją regionalną i folklorem. Agroturystyka jest jeszcze czymś więcej, proponuje bowiem czynny wypoczynek w rodzinnej atmosferze właścicieli gospodarstwa rolnego, z dala od gwarnych skupisk ludzkich.

Z całą pewnością agroturystyka ma niewiele wspólnego z turystyką masową, gdzie najczęściej jedynym powodem wyboru tego rodzaju wypoczynku jest chęć oderwania się od codziennego życia i odpoczynku zdala od tłumu ludzi. Tutaj wypoczynek przeplata się z poznawaniem uroków i walorów wsi, codziennym przebywaniem w towarzystwie gospodarzy i niejako uczestniczeniem w ich codziennym życiu i obowiązkach. Turyści spotykają się z gościnnością mieszkańców i poznają tradycję wsi. Agroturystyka to również możliwość uprawiania wycieczek pieszych i rowerowych, jeździectwa, zbierania owoców runa leśnego.

Agroturystyka w Polsce w dalszym ciągu nie przeżywa okresu swojej świetności, można jednak śmiało przyznać, że staje się ona coraz częstszym sposobem na relaks coraz większej grupy zwolenników tego rodzaju aktywnego wypoczynku. Również i w Skępem daje się rozpoznać przejawy takiego myślenia. Pojawiają się gospodarstwa, których właściciele zaczynają interesować się tego rodzaju działalnością. Gmina Skępe, pomimo tego, że nie może pod względem ilości form przyrody czy wielkości dziewiczych terenów leśnych konkurować z takimi rejonami jak Bieszczady czy Mazury, posiada swoisty urok, piękno małych miasteczek. Agroturystyka jest w tym wypadku dobrym połączeniem oczekiwań turystów z możliwościami i walorami gminy.