Wstępu słów kilka...

W skład byłego województwa włocławskiego wchodzą dwie krainy geograficzno – historyczne: Kujawy i ziemia dobrzyńska. Mają one charakter równinny, różnica wzniesienia jest niewielka, gdyż wynosi od 50 metrów do 150 m n.p.m. Teren jest urozmaicony niewielkimi wyniosłościami moren czołowych lub wydm. „Podstawowymi czynnikami decydującymi o walorach przyrodniczo–krajobrazowych są rzeźba terenu, szata roślina, klimat i wody powierzchniowe. Wzajemne relacje przyrodnicze i związki przestrzenne między tymi czynnikami pozwalają na wydzielenie geokompleksów chorycznych, czyli obszarów charakteryzujących się jednolitą strukturą.” Skępe i okolice należą do geokompleksu Skrwileńsko–Skępskiego o powierzchni całkowitej 36 000 ha. Połowę geokompleksu stanowią lasy, jeziora i rośliny łąkowo–bagienne. Takie obszary charakteryzują się dużymi walorami przyrodniczo–krajobrazowymi. Skępe i okolice należące do takiego obszaru sprawiają, że można u nas aktywnie wypocząć. Rozległe lasy zajmują około 4000 ha, występują liczne jeziora, łąki oraz stawy rybne. Ważnym czynnikiem umożliwiającym wypoczynek jest położenie gminy z dala od wielkich miast. Powierzchnia terenów turystycznych wynosi w gminie Skępe 14,50 ha. Miasteczko leżące przy trasie numer 10 posiada dość dobrze rozwiniętą infrastrukturę, czyli kanalizację i wodociągi oraz oczyszczalnię ścieków oddaną do użytku w 1994 roku. Przy Szkole Podstawowej imienia Gustawa Zielińskiego wybudowano pełnowymiarową halę widowiskowo–sportową. Na terenie Zespołu Szkół imienia Waleriana Łukasińskiego w Skępem znajduje się sala sportowa, stadion, boiska do gier oraz internat z miejscami noclegowymi i stołówką. Z zaplecza obu szkół korzystają sportowcy. Na bazę turystyczną składają się liczne ośrodki wypoczynkowe położone nad Jeziorem Wielkim.

Wypoczynek i edukacja

Na terenie parków krajobrazowych i nadleśnictw w Polsce prowadzi się terenową edukację środowiskową. W gminie Skępe powstały dwie ścieżki przyrodniczo-leśne. Ścieżka „Na Stary Zagaj” liczy 13 km, ścieżka „Głęboczek”–4,2 km. Są one położone na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeziora Skępskie”. Pełnią nie tylko funkcje rekreacyjne, ale zwracają uwagę na obiekty i zjawiska przyrodnicze, wyrabiają pozytywne nastawienie do przyrody, służą uczniom oraz umożliwiają obserwację zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu ścieżki. Na trasie obu ścieżek znajdują się liczne tablice edukacyjne. W miejscowości Głęboczek znajduje się wzorowo zorganizowane leśne pole turystyczne. W przeważającej większości na naszym terenie występują sosny lub lasy zdominowane przez sosnę. Lasy liściaste i mieszane oraz skupiska dąbrowy świetlistej zachowały się tylko w niektórych miejscach. Oprócz sosny występuje także dąb, olcha, jesion, klon, brzoza, jawor i grab oraz inne gatunki drzew.

Okazy przyrodnicze

W 1992 roku utworzono rezerwat przyrody „Torfowisko Mieleńskie”, który znajduje się po zachodniej stronie Jeziora Mielno. Na terenie rezerwatu występuje 241 gatunków roślin (206 naczyniowych i 35 mszaków). Rzadkim okazem jest brzoza niska oraz 9 reliktowych roślin torfowiskowych. W gminie Skępe znajdują się także zabytkowe parki. W Wiosce Skępskiej wokół zabudowań należących kiedyś do PGR, a wcześniej do rodziny Zielińskich, jest założenie parkowe z ciekawymi okazami starych drzew. Również Borek stanowi bogaty pod względem roślin zespół przyrodniczy. Dla miłośników pieszych wycieczek godna polecenia jest trasa wzdłuż brzegów rzeki Mień, szczególnie w okolicach starego drewnianego młyna w miejscowości Żuchowo. Brzegi meandrującej rzeki porastają chronione gatunki runa leśnego. Warto nadmienić, że młyn w Żuchowie pochodzi z końca XIX wieku. Posiada budowę szachulcową.