Legendy wiecznie żywe

Wiele miast i miejscowości ma swoje legendy, czyli opowieści o niezwykłych i cudownych wydarzeniach utrwalanych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W języku polskim nazywamy te opowieści podaniami. Dzięki ustnemu lub pisemnemu przekazowi treści legend zachowujemy ciągłość międzypokoleniową. Ocalamy od zapomnienia historie, które istnieją w świadomości kulturowej każdego narodu. Podania są związane z prawdziwymi wydarzeniami, dlatego mówimy, że każda legenda odwołuje się do faktów, przedmiotów, ludzi i miejsc rzeczywistych. Początkowo legendy dotyczyły tylko świętych. Później ich bohaterami byli także władcy, rycerze, niepospolici ludzie, postacie historyczne, męczennicy, smoki, potwory, pokutnicy, pustelnicy, rody, wyjątkowe miejsca. Wszystkie postacie były na równych prawach. W legendach i podaniach pojawiają się niezwykłe postacie, ciekawe zdarzenia, dziwne miejsca, cuda, osobliwe dzieje, zjawiska nadprzyrodzone. Ludzie chętnie powtarzali takie opowieści, upiększali je, zmieniali treść, ubarwiali, wzbogacali nieprawdopodobnymi domysłami. Legendy i podania umożliwiały dalsze rozwijanie wątków, które były mniej lub bardziej barwnie opowiadane. Często opierały się na wzmiankach kronikarskich lub ustnej tradycji rodzinnej. Wykorzystywano także motywy chrześcijańskie. Literackie wersje legend i podań tworzyli znani pisarze. Są one znakiem pamięci w naszej kulturze.
Nasze skępskie legendy, choć skromne w rozmiarach, zawierają treści niezmienne, odsyłają do faktów i są naszym dziedzictwem. Może staną się kiedyś podstawą literackich legend i podań?