Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Priorytetem rozwojowym Miasta i Gminy Skępe powinno być wykorzystanie istniejącego potencjału przy jednoczesnym dostosowaniu do wymogów nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, która powinna pod koniec 2015 roku zostać uruchomiona.

Ważnym aspektem jest modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Skępe, która powinna obejmować:

- rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skępem;

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wólce;

- budowa pojedynczych nitek wodociągu o łącznej długości ok. 5 km;

- budowa pojedynczych nitek sieci kanalizacyjnej (m.in. ul. Widok, Widokowa, Polna, Sierpecka, Kujawska) o łącznej długości ok. 2 km.

Kolejnym priorytetem są działania na rzecz rozwoju turystyki. Wśród propozycji przedsięwzięć można wymienić:

- rewitalizacja parku „BOREK” (usunięcie zakrzaczeń i wybranych drzew; wytyczenie i utwardzenie ciągów komunikacyjnych; wytyczenie ścieżek dydaktycznych, instalacja oświetlenia; instalacja elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, ew. elementy placów zabaw i siłowni zewnętrznych);

- rewitalizacja tzw. „Okopu” (na bazie istniejącej niecki utworzenie muszli amfiteatru; zagospodarowanie terenu zielenią; wykonanie tych działań pod nadzorem konserwatora zabytków);

- budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Skępego (budowa 2,4 km ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż jezior skępskich; technika wykonania kostka brukowa; instalacja elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, oświetlenia);

- modernizacja obiektów kulturalnych: (modernizacja remizy OSP w Wiosce; modernizacja i wyposażenia remizy OSP w Żuchowie);

- wytycznie szlaku kajakowego po Jeziorach Skępskich: {udrożnienie szlaku (usunięcie szuwarów, ewentualne pogłębienie rzeki Mień); budowa przystani; nawiązanie współpracy z inwestorami w celu utworzenia wypożyczalni sprzętu pływającego].

Równie istotnym aspektem jest przebudowa i modernizacja dróg gminnych, która będzie możliwa m.in. dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszystkie te działania mają na celu nie tylko podniesienie jakości życia mieszkańców, ale także zainteresowanie ofertą inwestorów i turystów, co powinno się bezpośrednio przełożyć na zwiększenie liczby miejsc pracy.