150

herb

Miasto i Gmina Skępe przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowała przedsięwzięcie pn. Zadrzewianie i zakrzewianie terenu zlokalizowanego przy budynku użyteczności publicznej w miejscowościach Skępe i Żuchowo.

Wartość zadania: 14.672,18 zł

Wysokość dotacji: 9.260,00 zł

Miejsce nasadzeń: Nieruchomość świetlicy wiejskiej w Żuchowie, dz. nr 193, obręb Żuchowo oraz skępski skwerek, dz. nr 582/1, obręb Skępe nr 7

Czytaj więcej...

zuchowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu umożliwienie mieszkańcom Żuchowa oraz całego obszaru LGD dostępu do usług rekreacyjnych i kulturalnych poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie, który będzie służył wspieraniu turystyki, rekreacji i kultury na tym obszarze i przyczyniał się do wzrostu jego atrakcyjności.

Podddziałanie
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”.

Czytaj więcej...

herb

Miasto i Gmina Skępe przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowała przedsięwzięcie pn. Zadrzewianie i zakrzewianie terenu zlokalizowanego przy budynku użyteczności publicznej będącego własnością Skarbu Państwa
w trwałym zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkiem.

Wartość zadania: 12.557,40 zł

Wysokość dotacji: 9.996,00 zł

Czytaj więcej...