pojemniki segregacja

 

Szanowni państwo,

poniżej udostępniamy HARMONOGRAMY odbioru odpadów obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2021 roku.

Jednocześnie informujemy, że odpady należy przygotować i wystawić przed swoją posesję do odbioru tylko i wyłącznie w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru poszczególnych frakcji, tj. w osobnym terminie odpady zmieszane i osobnym terminie odpady selektywnie zebrane.

WYSTAWIENIE ODPADÓW DO ODBIORU W INNYM DNIU,
NIŻ ZOSTAŁ WYZNACZONY W HARMONOGRAMIE,
TRAKTOWANE BĘDZIE JAKO NIELEGALNE PORZUCENIE ODPADÓW
W MIEJSCU PUBLICZNYM.

Domki letniskowe
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE - Miasto Skępe:
 
 
 
 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE - teren wiejski:
 
 
 
 
Małe AUTO_1 - miejscowości objęte odbiorem na stałe nieruchomości objęte odbiorem na stałe:

Małe AUTO_2 - miejscowości objęte odbiorem na stałe nieruchomości objęte odbiorem na stałe:

 
 

Deklaracja o wysokości opłaty składana przez właściciela nieruchomości zamieszkałej - WORD

Deklaracja o wysokości opłaty składana przez właściciela nieruchomości zamieszkałej- PDF

Regulamin PSZOK

Mapa dojazdu

Deklaracja o wysokości opłaty składana przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe – WORD

Deklaracja o wysokości opłaty składana przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe - PDF