Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

0019 października 2019 r. w świetlicy CKOR w Skępem odbyło się spotkanie z członkami Lipnowskiej Grupy Literackiej. Uroczystość została zorganizowana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem w ramach jubileuszowych obchodów 30-lecia istnienia Grupy. Spotkanie poprowadził Jerzy Kowalski dyrektor skępskiej biblioteki.

Czytaj więcej...

Na podstawie Uchwały nr XXIII/209/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Burmistrz Miasta i Gminy Skępe każdego roku przyznaje stypendia.

O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież szczególnie uzdolniona z terenu Miasta i Gminy Skępe, którzy zdobyli swoje osiągnięcia w terminie od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku, w którym przyznawane jest stypendium. Celem przyznania stypendium jest wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcąc się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia.

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

Czytaj więcej...

UWAGA!

Gminy nie są zobowiązane do odbioru z nieruchomości zamieszkałych każdego rodzaju odpadów, a jedynie odpady komunalne. Odpady powstające z bieżących napraw eksploatacyjnych pojazdów, przeprowadzonych przez ich właścicieli w obrębie własnej nieruchomości, nie są odpadami komunalnymi.

Definicja odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) odpady komunalne definiuje się jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Cały artykuł --->