Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

001

Organizator:

Miasto i Gmina Skępe                                                                                         

Patronat:

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Rada Miejska w Skępem

Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji świąt bożonarodzeniowych,
 • wyrabianie estetyki i poczucia piękna poprzez ekspresję plastyczną,
 • rozwijanie i poszerzanie kreatywności wśród dzieci,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych,
 • integracja klasy poprzez wspólną działalność plastyczną,
 • pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Zadaniem konkursowym jest:

 • wykonanie postaci świątecznej (skrzat lub bałwan lub Mikołaj) jako dekoracja Bożonarodzeniowa przez zespół klasowy/grupę przedszkolną wspólnie z wychowawcą,
 • technika wykonania Postaci Świątecznej - dowolna,
 • Wymiary: wysokość max. 150 cm, min. 100 cm

Termin zgłaszania prac konkursowych:

Prace należy dostarczyć do najbliższej placówki kulturalnej:

 • Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego w Skępem
 • Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego w Wólce
 • Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

do dnia 10 grudnia 2019 roku

Rozstrzygnięcie konkursu, wystawa prac oraz wręczenie nagród odbędzie się 14 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 podczas IV Jarmarku Bożonarodzeniowego w Skępem.

Komisja powołana przez organizatora oceni prace pod względem:

 • zgodności pracy z tematem,
 • pomysłowości, oryginalności, estetyki wykonania i wkładu pracy,
 • ogólnego wyrazu artystycznego.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

-grupa przedszkolna

- klasy I-III  

Zwycięskie zespoły klasowe otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe – dla klasy.

Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

Karta zgłoszenia - klauzula RODO