Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

002

 1. Cele Konkursu:
 • Kultywowanie tradycji świątecznych.
 • Upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek.
 • Promocja młodych utalentowanych solistów.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs dotyczy solistów.
 • Warunkiem udziału jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia przez opiekuna konkursu.
 • Każda placówka, spoza terenu Miasta i Gminy Skępe, może zgłosić 1 uczestnika w każdej kategorii wiekowej.
 • Każda placówka, z terenu Miasta i Gminy Skępe, może zgłosić max. 3 uczestników w danej kategorii wiekowej.
 • Soliści śpiewają do mikrofonu z podkładem muzycznym.

Podkład (wraz z kartą zgłoszenia) należy dostarczyć na płycie CD lub pendrive  do Centrum Kulturalno – Oświatowo - Rekreacyjnego w Skępem lub do Centrum Kulturalno – Oświatowo - Rekreacyjnego w Wólce  do dnia 26 listopada 2019 r. Płytę lub pendrive należy składać osobiście lub listownie na adres:

Miasto i Gmina Skępe

Kościelna 2

87-630 Skępe

z dopiskiem

Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjne w Skępem (Konkurs Kolęd i Pastorałek)

 • Uczestnik wykonuje jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim;
 • czas trwania utworu do 4 minut.
 • Dopuszcza się wykonania do akompaniamentu „na żywo”, jednak ocenie jury podlega tylko śpiew.
 • Organizator zapewnia uczestnikom słodki poczęstunek oraz ciepły napój (dostępny w przerwie na obrady jury).
 • Przesłuchania konkursowe odbędą się z podziałem na kategorie wiekowe:
  Część I od godz. 900 do 1200
  • kategoria grupa przedszkolna: dzieci w wieku 2,5 – 4 lat
  • kategoria grupa przedszkolna: dzieci w wieku 5 – 6 lat, klasa „0”
  • kategoria klas I-III

Część II od godz. 1300 do 1600 

 • kategoria klas IV – VI,
 • kategoria klas VII – VIII,
 • kategoria szkół ponadpodstawowych.
 1. Kryteria oceny:
 • Oceny wykonań dokona jury powołane przez organizatora, które wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii oraz przyzna wyróżnienia.

W kategorii grup przedszkolnych i klas „0” komisja zwraca uwagę na:

 • Intonację rozumianą jako subiektywne sprecyzowanie dokładności wysokości danego dźwięku.
 • Umiejętność zaśpiewania w określonym rytmie i tempie.
 • Dobór repertuaru dostosowany do wieku dziecka.
 • Możliwość wyrażania emocji w głosie.
 • Strój sceniczny.
 • Elementy choreografii.
 • Poprawne wymawianie wyrazów-dykcję.
 • Poziom trudności wykonywanego utworu.
 • Ogólny wyraz artystyczny.

W kategorii klas 1-3 komisja dodatkowo zwraca uwagę na:

 • Prawidłowe wymawianie poszczególnych głosek – artykulację.
 • Prawidłowy oddech uruchamiający przeponę i żebra.
 • Indywidualną barwę głosu.

W pozostałych kategoriach komisja dodatkowo  zwraca uwagę na:

 • Swobodną i naturalną postawę ciała.
 • Prawidłową fonację rozumianą jako zdrowy sposób wydobycia dźwięku polegający na zwarciu strun głosowych w momencie początku wydechu.
 • Interpretację utworu.
 • Pracę głosem bez nadmiernego wysiłku organu głosowego.
 1. Postanowienia końcowe:
 • o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń - do dnia 26 listopada 2019 r.
 • 29 listopada 2019 r. na witrynach internetowych zostanie zamieszczona lista zakwalifikowanych do konkursu uczestników z kolejnością wystąpień.

www.skepe.pl

https://www.facebook.com/Miasto-i-Gmina-Skępe-1511249035766738/

https://www.facebook.com/centrum.kultury.58/

 1. Na zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez:

Miasto i Gminę Skępe

Parafię pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem

Parafię pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Skępem

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 1. Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych
  i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie. Uczestnicy wyrażają zgodę
  na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu (w tym na umieszczenie ich
  na stronach internetowych).
Karta zgłoszenie - Klauzula RODO - Zgoda rodzica/opiekuna