Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Skępe, dn. 05.11.2019 r.

Protokół

z posiedzenia Jury Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Rodziców pt. „Barwy biało-czerwone brzmią, jak niepodległość” zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 5 listopada 2019 roku zebrała się komisja oceniająca w celu dokonania oceny dostarczonych na konkurs prac:


Anna Olszewska - Przewodniczący Jury,

Urszula Małkiewicz - członek Jury

Jerzy Kowalski - członek Jury,

Po zapoznaniu się z pracami uczestników konkursu JURY stwierdziło, iż na konkurs dostarczono 53 prace. Po zapoznaniu się z pracami JURY postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia.

Pierwsza kategoria „przedszkola i klasy zerowe” :

I miejsce - Laura Odziemczyk (Przedszkole "Pod lipami" w Wiosce)

II miejsce - Aleksandra Buczek (Przedszkole im. E. Szelburg - Zarembiny w Skępem)

II miejsce - Anastazja Godlewska (Przedszkole "Pod lipami" w Wiosce)

III miejsce - Antoś Moderski (Przedszkole im. E. Szelburg - Zarembiny w Skępem)

III miejsce - Artur i Oskar Mądrzyccy (Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem)

III miejsce - Izabela Bogdanowicz (Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem)

Wyróżnienia :  Maja Kalksztejn, Magdalena Sobocińska, Zuzanna Dudzińska

Druga kategoria „szkoły podstawowe klasy I - III” :

I miejsce – Marcel Sztuczyński (Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem)

II miejsce - Wojciech Dudziński (Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem)

III miejsce Antoni Czajkowski (Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem)

Wyróżnienia: Eliza Tucholska, Nikodem Gładkowski (Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem)

Trzecia kategoria „szkoły podstawowe klasy IV - VIII ” :

I miejsce – Filip Przybyszewski (Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem)

I miejsce - Adam Kalksztejn (Szkoła Podstawowa w Wólce)

II miejsce - Kalina Brzozowska (Szkoła Podstawowa w Wólce)

II miejsce - Mateusz Rybacki - (Szkoła Podstawowa w Czermnie)

III miejsce - Julia Redecka (Szkoła Podstawowa w Czermnie)

Przyznano dwie nagrody specjalne za prace dostarczone na konkurs, jednak nie mieszczące się w kryteriach przewidzianych w regulaminie.

Nagroda specjalna: Katarzyna Dudzińska - Zespół Szkół w Skępem i praca zbiorowa uczniów klasy Ic Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Posiedzenie Jury konkursu zakończono dokumentując je niniejszym protokołem podpisanym przez wszystkich członków Jury.

Anna Olszewska - Przewodnicząca Komisji        ...................................................   

Urszula Małkiewicz - członek jury                        ....................................................

Jerzy Kowalski - członek jury                              .......................................................

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i dyplomów uczestnikom odbędzie się
12 listopada 2019 r - (wtorek) o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe (sala nr 12)