Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

WYNIKI ZBIÓRKI CHARYTATYWNEJ „GÓRA GROSZA 2020”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKĘPEM

078I miejsce: klasa V c – 166,91 zł

II miejsce: klasa I c – 127,90 zł

III miejsce: klasa V b – 114,02 zł

IV miejsce: klasa II b – 100,66 zł

03 – 21,62 zł

I a – 20,03 zł

I b – 15,37 zł

I c – 127,90 zł

II a – 33,35 zł

II b – 100,66 zł

II c – 29,78 zł

III b – 62,41 zł

III c – 48,69 zł

IV b – 12,00 zł

V a – 60,40 zł

V b – 114,02 zł

V c – 166,91 zł

VI a – 16,10 zł

VII a – 25,38 zł

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej charytatywnej akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Pieniądze są przeznaczone dla małych domów dziecka.W tym roku zmniejszyła się liczba klas zaangażowanych w tę akcję. Klasy, które zbierały pieniądze otrzymają dyplomy. Klasy, które zajęły pierwsze cztery miejsca dodatkowo otrzymają nagrody rzeczowe.

W 2016 r. zebraliśmy 282 zł 66 gr, w 2017 r. 494zł 60 gr, w 2018 r. 930 zł a w 2019 r. - 1067,03 zł.

Każdy kto wrzucił grosiaka w tegorocznej akcji przyczynił się do usypania w naszej szkole góry grosza w kwocie - 849 zł i 61 gr. GRATULACJE!!!

Opiekunowie SKW - Alina Sobocińska, Daria Pesta, Joanna Drzewucka

078

078

078

078