Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

 

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

011Projekt „Zdalna Szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. „Zdalna Szkoła” to wspólny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Miasto i Gmina Skępe w ramach Programu "Zdalna Szkoła”, którego Operatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozyskało dofinansowanie w kwocie 60.000,00 zł. w ramach, którego zostały zakupione 24 laptopy wraz z oprogramowaniem. Komputery zostały odpowiednio skonfigurowane i przekazane w użyczenie do szkół zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce nie zgłosił zapotrzebowania na sprzęt zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli). Po zawarciu stosownych umów użyczenia pomiędzy dyrektorem a rodzicami, laptopy trafiły do 22 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem i 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czermnie. Gdy wszystko wróci do normy, a uczniowie do szkoły, komputery te zostaną przekazane szkołom jako wyposażenie pracowni komputerowej.