Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

KOMUNIKAT

Ważne informacje w sprawie obioru odpadów z terenu Miasta i Gminy Skępe

Szanowni Państwo,

Jak informowaliśmy wcześniej, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w Skępem przy ul. Sportowej 27,  został ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA.

Do odwołania wstrzymany został również odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon pochodzących od aut osobowych, ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy, w tym także z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe.

Ustalone zasady obowiązują od 18 marca 2020 r., do trzeciego dnia następującego po ewentualnym odwołaniu przez Ministerstwo Zdrowia stanu epidemicznego w naszym kraju.

Powyższa sytuacja spowodowana jest zagrożeniem epidemicznym w kraju oraz troską o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników firmy odbierającej odpady. Część pracowników przebywa na zwolnieniu lekarskim lub opiece nad dziećmi. Ładowacze i osoby pracujące na linii sortowniczej, u których występuje największe ryzyko zakażenia i powikłań po chorobie, zostali objęci szczególną ochroną.

Czas epidemii oraz związane z nią środki bezpieczeństwa wymogły na Gminie i firmie wprowadzenie tymczasowych zmian w odbiorze odpadów. Obecnie skupiamy się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez prawidłowy, niezakłócony odbiór zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych w pojemnikach lub workach, bezpośrednio przy nieruchomościach.

Sytuacja ta dotyczy również osób spoza naszej gminy, którzy posiadają w naszej gminie domki letniskowe i w nich obecnie przebywają. Z informacji posiadanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skępem wynika, że jest to sytuacja wyjątkowa, inna niż w poprzednich latach, bowiem na działkach letniskowych przebywa od połowy marca coraz więcej  ich właścicieli z rodzinami.

Przepraszamy za niedogodności i jednocześnie apelujemy o wstrzymanie się z generowaniem tych odpadów, których odbiór w obecnej sytuacji nie jest priorytetowy, tj. wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon pochodzących od aut osobowych, odpadów budowlanych i poremontowych.

Przeprowadzanie remontów czy wymiana mebli wiążą się z koniecznością przemieszczania się, spotykania z ludźmi, a więc i możliwością zarażenia. Przypominamy też, że wystawianie odpadów przy swojej nieruchomości, lub w inny niedozwolony sposób jest zabronione i również może stanowić niepotrzebne ryzyko. Sytuacja jest o tyle trudna, że odpady wielkogabarytowe i poremontowe są praktycznie każdego dnia na nowo wytwarzane. Większość mieszkańców planując wymianę np. mebli, sprzętu gospodarstwa domowego lub remont zakładała, że część z tych odpadów będzie odebrana sprzed posesji lub trafi do PSZOK-u.

W sytuacji, w której mieszkańcy nie zmienią decyzji o zakupie nowych towarów lub terminu remontu, odpady są wytwarzane i dzisiaj skoro nie są odbierane, pytam gdzie trafią? 

Zalecamy więc wstrzymać się z takimi działaniami.

Proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość. Nadrzędną wartością wszystkich podejmowanych przez Gminę i firmę odbierającą odpady decyzji jest zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich - uczestników pracy i życia w naszej Gminie.

Sytuacja odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości letniskowych jest o tyle trudniejsza,
że odpady zmieszane odbierane są w workach. Bardzo często zdarza się, że odpady wystawiane są przy nieruchomości, a co gorsze podrzucane przy głównej drodze w cienkich reklamówkach!!!

Apelujemy, aby odpady zmieszane wystawiać tylko przy swojej nieruchomości w grubych podwójnych workach, koniecznie mocno zawiązanych.

Gmina podejmie intensywne działania, aby zapobiec tego typu przypadkom, stosując wszelkie możliwe prawem dozwolone środki. Rozważamy również, dla właścicieli domków letniskowych, wprowadzenie obowiązku posiadania pojemnika na odpady zmieszane, co wynika wprost z art. 5 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).