Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Apel do mieszkańców dotyczący zużytych maseczek ochronnych
i rękawiczek jednorazowych

Szanowni Państwo,

w związku z występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2 musimy korzystać ze środków ochrony, rękawiczek czy maseczek, także jednorazowych. Niestety, dbanie o zdrowie nie zawsze idzie w parze z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego. Wiele osób wyrzuca zużyte rękawiczki na chodnik przy sklepach, na parkingach, do przydrożnych rowów lub gdzie popadnie. To widok mało estetyczny, a przy tym groźny.

Tak robić nie wolno! Są one bowiem potencjalnym źródłem zakażenia koronawirusem, a roznoszone przez wiatr mogą zakazić wiele osób na znacznym obszarze.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe prosi wszystkich uczestników  życia i wypoczynku w naszej gminie o właściwe postępowanie z odpadami wytworzonymi przez osoby zdrowe, takimi jak maseczki i rękawiczki, stosowanymi, np. w trakcie zakupów, w pracy, komunikacji, placówkach usługowych. Zużyte rękawiczki jednorazowe i maseczki ochronne  należy wyrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane. Nie wolno wyrzucać odpadów w innych miejscach, np. na chodniki, ulice, parkingi. 

Jeżeli jesteśmy poza swoim miejscem zamieszkania, to wrzucajmy zużyte środki ochrony osobistej do ulicznych koszy, które z definicji są na odpady zmieszane. Ale róbmy to ze starannością. Zdarzają się bowiem przypadki, że jednorazowe maseczki, a zwłaszcza rękawiczki leżą na ziemi przy koszu na odpady. Sporadycznie, sytuacje takie zaobserwowane zostały głównie przed obiektami handlowymi. Takie przypadki wynikają, jak się wydaje z niestaranności osób, które je zdejmują i niedbale wrzucają do kosza.

Stosownie, ale i zdecydowanie zwracajmy uwagę innym w tym zakresie. Zdyscyplinowanie i odpowiedzialne postępowanie z odpadami zwiększa nasze wspólne bezpieczeństwo.

W domu wszystkie tego typu odpady powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Dobrze byłoby zbierać je w osobny woreczek foliowy, który  po zawiązaniu wrzucamy następnie do pojemnika na odpady zmieszane.

Bądźmy odpowiedzialni! Dbajmy o środowisko!

Dbajmy o własne zdrowie, zdrowie innych osób, zwłaszcza służb porządkowych.

Zmieńmy Złe Nawyki

Na Zdrowe Praktyki

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe