Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Szanowni Państwo,

Departament Edukacji przygotowuje nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020-2021 w ramach projektów pt. "Prymus Pomorza i Kujaw", "Humaniści na start!" oraz "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II". Przedsięwzięcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wysokość stypendium kształtuje się od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł na rok. Celem jest promowanie uczniów zdolnych, posiadających szczególne osiągnięcia naukowe i wysokie wyniki w nauce w poszczególnych dziedzinach. Szczegółowe informacje o poszczególnych projektach, w tym również dane kontaktowe oraz zasady przyznawania stypendiów zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych projektów:

a) "Prymus Pomorza i Kujaw" https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl  - regulamin
b) "Humaniści na start!" https://humanisci.kujawsko-pomorskie.pl - regulamin
c) "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II" https://zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl  - regulamin

Uczestnictwo w projektach stypendialnych jest dużym wyróżnieniem dla szkoły oraz całej społeczności lokalnej. Stanowi mobilizację dla innych uczniów, szczególnie w czasie pandemii, podczas której uczniowie zostali zobowiązani do samodzielnej nauki oraz realizacji dodatkowych zainteresowań edukacyjnych. Dzieci i młodzież samodzielnie podejmują wyzwania edukacyjne, a możliwość otrzymania stypendium stanowi dla nich dodatkową zachętę i dużą satysfakcję. Inspirując i promując młodych stypendystów, zwiększają Państwo ich szanse i aspiracje konieczne przy wyborze drogi życiowej i ścieżki edukacyjnej. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o nadchodzącym, wrześniowym naborze stypendystów na rok szkolny 2020/2021 wśród lokalnej społeczności oraz na stronach internetowych Państwa jednostki oraz szkół, dla których Państwo jesteście organami prowadzącymi.

W załączeniu przesyłamy regulaminy oraz plakaty informacyjno-promocyjne poszczególnych projektów stypendialnych.

W razie jakichkolwiek pytań, informacje udzielane są pod numerami telefonów 668 506 961, 883 353 678, 571 293 087 lub 883 359 314 oraz na stronie Departamentu Edukacji https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl i platformie edukacyjnej www.edupolis.pl<http://www.edupolis.pl>

Załączniki: