Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

 

Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego składa gratulacje Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za uzyskane absolutorium. W tle stoją Radni Rady Miejskiej30 czerwca 2020 r. odbyły się obrady XXI Sesji Rady Miejskiej w Skępem, podczas których przedstawiono i debatowano nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Skępe za 2019 r. Następnie udzielono Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. i zapoznaniu z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy Zespół we Włocławku, udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

Po udzielonym absolutorium Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski złożył podziękowanie za bardzo dobrą współpracę wszystkim Radnym. Podziękował także Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Dobra współpraca, której efektem jest realizacja wielu ważnych inwestycji oraz plany na kolejne lata pokazują, że nasze miasto i gmina rozwija się. Odpowiednia alokacja środków oraz przemyślane rozwiązania inwestycyjne wspomagane środkami zewnętrznymi, pozwalają nieustannie dążyć do poprawy jakości życia mieszkańców. 

W imieniu całej rady Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski złożył na ręce Burmistrza symboliczny bukiet kwiatów i podziękował za pracę w roku 2019.

Na uroczystą sesję przybyła także Aneta Jędrzejewska - Członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, która oprócz gratulacji i kwiatów wręczyła włodarzowi naszego miasta umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka”. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 755.486,00 zł.

Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego składa gratulacje Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za uzyskane absolutorium. W tle stoją Radni Rady MiejskiejPrzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem wraz z Radną Marią Krymka składają gratulacje Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za uzyskane absolutorium. W tle stoją Radni Rady Miejskiej. Z prawej strony na pierwszym planie stoi Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko – PomorskiegoBurmistrz Miasta i Gminy Skępe dziękuje za uzyskane absolutorium. W tle stoją Radni Rady Miejskiej. Z prawej strony na pierwszym planie stoi Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko – PomorskiegoBurmistrz Miasta i Gminy Skępe dziękuje za współpracę wszystkim Radnym W tle stoją Radni Rady Miejskiej wraz z pracownikiem Biura RadyBurmistrz Miasta i Gminy Skępe dziękuje za współpracę Pani Skarbnik oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i gminy w Skępem. W tle stoją Radni Rady Miejskiej. Z prawej strony na pierwszym planie stoi Barbara Leśniewska – Skarbnik Miasta i Gminy Skępe, a obok  Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko – PomorskiegoAneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego informuje o przekazanych środkach na rzecz powiatu lipnowskiego i Miasta i Gminy Skępe. W tle stoi Burmistrz Miasta i Gminy Skępe – Piotr Wojciechowski oraz Radni Rady Miejskiej. Z prawej strony na pierwszym planie stoi Barbara Leśniewska – Skarbnik Miasta i Gminy SkępeAneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego informuje o przekazanych środkach na rzecz powiatu lipnowskiego i Miasta i Gminy Skępe. W tle stoi Burmistrz Miasta i Gminy Skępe – Piotr Wojciechowski. W tle siedzą przy stole Radni Rady MiejskiejAneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego wręcza umowę na dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Skępe Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe Piotrowi Wojciechowskiemu. Przy stole siedzi radny Rady Miejskiej w Skępem