Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

W Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem odbyło się spotkanie z okazji Święta Policji. Burmistrz Piotr Wojciechowski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem – Januszem Kozłowskim, Sekretarzem – Zbigniewem Małkiewiczem, Skarbnikiem – Barbarą Leśniewską oraz Kierownikiem Referatu Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu - Magdaleną Elwertowską złożyli życzenia oraz podziękowania za owocną współpracę, służbę na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego na terenie naszego miasta i gminy.

W imieniu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie podziękowania przyjął p.o. Pierwszy Zastępca podinsp. Krzysztof Rakowski, natomiast w imieniu policjantów
z Posterunku Policji w Skępem –  Kierownik asp. szt. Andrzej Muszyński.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania z okazji Święta Policji