Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Składamy serdeczne podziękowania dla Fundacji Ari Ari na czele z Panem Longinem Graczykiem i dla Pani Bożeny Ciesielskiej za zorganizowanie niezwykłego spaceru po naszym urokliwym Skępem oraz kina plenerowego nad skępskim jeziorem. Zwiedzanie miasta i kino w plenerze były częścią projektu pt. Spacery lokalne 2020 – Historie polsko-rosyjskie na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, dlatego też liczymy na dalszą współpracę.

Bożena Ciesielska wita grupę spacerowiczów na Rynku Miejskim w Skępem

Grupa mieszkańców Miasta i Gminy Skępe z zaciekawieniem słucha opowieści historycznych Bożeny Ciesielskiej nad Jeziorem Świętym.

Spacerowicze zgromadzeni na Rynku Miejskim w Skępem przy słynnej fontannie z koziołkiem.

Przewodniczka spaceru – Bożena Ciesielska przybliża mieszkańcom historię Grodziska Archeologicznego – Okop.

Kino plenerowe zlokalizowany na plaży miejskiej w Skępem

Grupa spacerowiczów na dziedzińcu klasztornym.

Bożena Ciesielska przybliża słuchaczom historię skępskiego klasztoru.

 Kaplica Św. Barbary przy Klasztorze Ojców Bernardynów.

 Uczestnicy spaceru czytają tablice pamiątkowe, płyty nagrobne oraz epitafia znajdujące się w krużgankach klasztornych.