Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

INFORMACJA

Dotyczy: Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje o możliwości uzyskania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej. W celu uzyskania ww. zaświadczenia należy złożyć wniosek, który jest dostępny w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej urzędu skepe.pl .

Uzyskanie zaświadczenia wydawane jest na potrzeby osób fizycznych ubiegających się o przyznanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zaświadczenia będą podstawą do udzielenia preferencyjnego dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Osoby do kontaktu w tut. urzędzie: Małgorzata Podlas oraz Jacek Frymarkiewicz, te.: 54 287 85 33.

W załączeniu:

Druk wniosku

Sporządził: Jacek Frymarkiewicz