Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Skępe, 18 grudnia 2020 r.

BEZWZGLĘDNY Zakaz Spalania Odpadów!!!

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY Zakaz Spalania Odpadów
w piecach domowych oraz na wolnym powietrzu.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne.

UWAGA!!!

W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej (jakim są piece grzewcze  w budynkach) podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Kara może być mandat w wysokości 500 zł lub nawet grzywna w wysokości 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów można przekazywać do Policji.

Domowe piece nie są przystosowane do spalania odpadów, panuje w nich o wiele za niska temperatura, nie posiadają filtrów powietrza, które wyłapywałyby niebezpieczne związki powstałe w wyniku spalania, kominy domostw są o wiele za niskie co powoduje, że zanieczyszczenia nie są wynoszone na daleką odległość gdzie mogłyby być rozproszone przez wiatr. Spalanie odpadów powoduje wydobywanie się zanieczyszczających środowisko substancji, które są również groźne dla naszego zdrowia takie jak: pyły z metalami ciężkimi, tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny i furany.

Żyjąc w okolicy, w której palenie odpadów w domach jest powszechne, skazujemy siebie i całą rodzinę na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem i ma to z pewnością ogromne znaczenie dla naszego zdrowia.

Pamiętajmy, że od jakości powietrza, którym oddychamy zależy nasze zdrowie i życie. Nie pozwólmy więc, by ktoś zatruwał środowisko, w którym żyjemy! Nie trujmy się sami!

Pamiętajmy - domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów. Może zatkać się komin mokrą sadzą i cofa się dwutlenek węgla, którym możemy się zatruć, może zapalić się komin i cała instalacja.

Nie wolno więc w nim palić:

  • wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
  • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
  • odzieży, obuwia,
  • elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
  • sztucznej skóry,
  • opakowań po farbach, lakierach,
  • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
  • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe