Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

 Zarządzenie Nr 79/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy wUrzędzie Miasta iGminy wSkępem

 Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się czas pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skępem:

1)  w dniu 24 grudnia 2020 r. od godziny 7.30 do godziny 12.00;

2)  w dniu 31 grudnia 2020 r. od godziny 7.30 do godziny 12.00.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Skępe.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Burmistrz Miasta i Gminy


PiotrWojciechowski