Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek!!!

Komisja konkursowa z 96 prezentacji zakwalifikowanych do II etapu wyłoniła 50 najlepszych wokalistów. Już możemy zapewnić, że każda osoba z tej grupy otrzyma minimum wyróżnienie.

Werdykt ogłoszony zostanie zgodnie z harmonogramem – w niedzielę (20.12.2020 r.).

Lista kwalifikacyjna

Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

 Zarządzenie Nr 79/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy wUrzędzie Miasta iGminy wSkępem

 Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się czas pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skępem:

1)  w dniu 24 grudnia 2020 r. od godziny 7.30 do godziny 12.00;

2)  w dniu 31 grudnia 2020 r. od godziny 7.30 do godziny 12.00.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Skępe.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Burmistrz Miasta i Gminy


PiotrWojciechowski

Skępe, 18 grudnia 2020 r.

BEZWZGLĘDNY Zakaz Spalania Odpadów!!!

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY Zakaz Spalania Odpadów
w piecach domowych oraz na wolnym powietrzu.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne.

UWAGA!!!

W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej (jakim są piece grzewcze  w budynkach) podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Kara może być mandat w wysokości 500 zł lub nawet grzywna w wysokości 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Czytaj więcej...

UWAGA UWAGA UWAGA!!!
Drodzy wokaliści!
Jury konkursu po zapoznaniu się ze wszystkimi prezentacjami, postanowiło na tym etapie wybrać tych, którzy w ich ocenie mają wysokie predyspozycje wokalne.
Komisja zakwalifikowała do dalszego etapu 96 ze 123 prezentacji (lista poniżej).
Z uwagi na bardzo wysoki poziom wykonań, jury zdecydowało o kolejnych eliminacjach. W efekcie wyodrębniona zostanie węższa grupa, z której wyłonieni zostaną Laureaci.
Lista WYJĄTKOWO UZDOLNIONYCH MŁODYCH WOKALISTÓW, którzy powalczą o zwycięstwo w naszym konkursie zostanie opublikowana jutro – w piątek (18.12.2020r.), natomiast rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się zgodnie z harmonogramem – w niedzielę (20.12.2020 r.).
Lista zakwalifikowanych uczestników