Pod względem klimatycznym obszar gminy charakteryzuje się następującymi danymi:

- średnia roczna temperatura powietrza waha się od 7,10C na północy do 7,70C na południu przy długości okresu wegetacyjnego 205 – 215 dni.

- średnia roczna suma opadów wynosi od 490 mm w części południowej do 520 mm w części północnej.

Klimat charakteryzuje się znacznymi cechami przejściowymi między oddziaływaniem wpływów oceanicznych z zachodu i kontynentalnych ze wschodu. Związane z tym częste zmiany napływu mas powietrznych różnego pochodzenia przyczyniają się bezpośrednio do znacznej zmienności stanów pogodowych.

Dopływ energii słonecznej na terenie Skępego utrzymuje się w granicach wartości przeciętnych dla Polski. Średnie roczne nasłonecznienie rzeczywiste wynosi około 1500 godzin. W przebiegu rocznym wartość nasłonecznienia jest odzwierciedleniem długości dnia. Zachmurzenie charakteryzuje się małą zmiennością.

Istotną cechą klimatyczną są skąpe opady atmosferyczne. W przebiegu rocznym najwyższe ilości opadów atmosferycznych przypadają na miesiące letnie (lipiec), najniższe notuje się z reguły w marcu i październiku, choć często zaznacza się także minimum zimowe (styczeń, luty).

Wiatry mają przeważnie kierunek zachodni i południowo – zachodni a w miesiącach zimowych przeważają wiatry wschodnie.

Najchłodniejszym miesiącem jest luty a najcieplejszym lipiec.