Krzyż choleryczny

Po klęsce cholery, która nawiedziła ziemię dobrzyńską po 1831 roku, katolicka ludność wystawiła drewniane krzyże choleryczne (kawaraki). Do dziś zachował się krzyż w Skępem przy ulicy Sierpeckiej. Krzyż choleryczny w Szczekarzewie (gmina Skępe) uległ zniszczeniu.

Krzyż choleryczny ma dwa ramiona, jedno krótsze, drugie dłuższe.

Mieszkańcy Skępego wymienili stary krzyż na nowy, także drewniany. Poświęcenie krzyża przez proboszcza Piotra Brzezika i księdza Pawła Biedrzyckiego odbyło się 14 września 2000 roku.